Vesti

 • 01/03/2024

  Priština, 01. mart 2024. –Centralna izborna komisija je održala svoju 10. sednicu ove godine, kojom je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi. CIK je na početku sednice doneo odluku o registraciji političke partije Srpski narodni pokret (SNP). Dana 31.01.2024, politička inicijativa koju predvodi g.Milija Biševac, podnela je zahtev za registraciju uz priloženu dokumentaciju prema Pravilniku br. 01/ [...]

 • 28/02/2024

  Priština, 28. februar 2024. – Članovi Centralne izborne komisije održali su posebnu radionicu sa izvršnim izbornim službenicima opštinskih izbornih komisija, koji su angažovani u opštinama Republike Kosovo i imaju važnu ulogu u izbornom procesu. Tokom ove radionice, uz podršku OEBS-a, članovi CIK-a su sa ISOIK razgovarali o izmenama Zakona o opštim izborima (2023) sa posebnim [...]

 • 22/02/2024

  Varšava, 21.i 22. februara 2024. – Delegacija Centralne izborne komisije koju čine predsedavajući Kreshnik Radoniqi, Direktor Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih partija i Mergita Kryeziu, viši službenik za partije i političke subjekte - učestvuje na konferenciji koju organizuje ODIHR u Varšavi na temu „Regionalna razmena za unapređenje sistema i praksi finansiranja kampanji”. [...]

 • 16/02/2024

  Priština, 16. februar 2024. -  Centralna izborna komisija je preko Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS) održala obuku sa finansijskim predstavnicima političkih partija za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja o troškovima. Opšta svrha obuke je izgradnja i jačanje kapaciteta političkih subjekata u vezi sa sastavljanjem godišnjih finansijskih izveštaja, uz potpunu saglasnost sa [...]

 • 16/02/2024

  Priština, 16. februar 2024. – Predsedavajući Centralne izborne komisije, Kreshnik Radoniqi, primio je na sastanku francuskog ambasadora na Kosovu, Olivier Guérot. Radoniqi je na ovom sastanku upoznao francuskog ambasadora o intenzivnom radu institucije na pripremi i usaglašavanju Izbornih pravilnika sa novim Zakonom o opštim izborima koji je usvojila Skupština Kosova prošle godine. Takođe, tokom ovog [...]

 • 15/02/2024

  Priština, 15. februar 2024. – Centralna izborna komisija održala je 8. sednicu ove godine kojom je predsedavao predsedavajući, Kreshnik Radoniqi. Kancelarija za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS) je na početku sednice predstavila obaveštenje u vezi sa rokom za dostavljanje ažuriranih podataka političkih partija CIK-u, koji je istekao 31. januara 2024. godine. Kako [...]

 • 15/02/2024

  Priština, 15. februar 2024. – “Srpski Narodni Pokret” je kompletirao prijavu za registraciju, podnetu Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata pri Centralnoj izbornoj komisiji. Odluku o registraciji političke partije doneće Centralna izborna komisija, nakon isteka roka od sedam (7) dana, tokom kojeg javnost može da pregleda dokumente o registraciji. Prema Pravilniku CIK-a [...]

 • 13/02/2024

  Priština, 13. Februar 2024 – Predsedavajući CIK-a Kreshnik Radoniqi dočekao je na sastanku ambasadora Albanije na Kosovu, Petrita Malaja Tokom ovog sastanka, Radoniqi je informisao ambasadora Malaja da se nakon završene izborne reforme prošle godine, CIK angažuje na usaglašavanju izbornih pravilnika sa Zakonom o opštim izborima. Takođe, predsedavajući CIK-a je naglasio i ostale obaveze institucije [...]

 • 08/02/2024

  Priština, 8. februar 2024. – Danas, predsedavajući CIK-a, Radoniqi, primio je na sastanku ambasadora Turske na Kosovu, Tunç Angılı. Na ovom sastanku, Radoniqi je informisao turskog ambasadora o obavezama CIK-a i sa posebnim akcentom na rad koji se ulaže na usklađivanju Izbornih pravilnika i Unutrašnjih pravilnika sa Zakonom o opštim izborima. Ambasador Angılı je sa [...]

 • 12/01/2024

  Priština, 12 januar 2024 – Centralna izborna komisija je održala svoj prvi sastanak 2024. godine, kojim je predvodio predsedavajući Krešnik Radoniqi. CIK je na ovoj sednici donio odluku o utvrđivanju visine sredstava iz fonda za podršku političkim subjektima za period 01. januar – 31. decembar 2024. godine. Iznos sredstava za finansiranje političkih subjekata i za podršku [...]