CIK nastavlja posete opštinama, na sastanku su ih dočekali predsednik Srbice, Nura i potpredsednik Glogovca, Šala

04/06/2024

Srbica i Glogovac, 4. jun 2024. – Centralna izborna komisija je održala naredne sastanke sa predsednicima opština radi koordinacije i saradnje u sprovođenju Zakona br. 08/L-288 za Opšte izbore u Republici Kosovo, usvojen od strane Skupštine 2023. godine.

Delegacija CIK-a, koju čine članovi Ilir Gashi, Ibrahim Selmonaj, direktor CIK-a Burim Ahmetaj i Izvršni službenici Opštinskih izbornih komisija za Srbicu i Glogovac, Fisnik Polaci i Burim Jonuzi, posetila je opštinu Srbica, gde ih je dočekao na sastanak predsednik Fadil Nura i u opštini Glogovac, gde su se sastali sa potpredsednikom Arbenom Šalom, i njihovim kolegama.

Tokom ovih sastanaka, razgovaralo se o podršci CIK-a u vršenju funkcija, odnosno Opštinskih izbornih komisija u ovim opštinama i o neophodnoj saradnji u cilju sprovođenja drugih zakonskih odgovornosti Zakona br. 08/L-288 za Opšte izbore.

Prema Zakonu o opštim izborima, opštine su dužne da pruže neophodnu podršku Opštinskim izbornim komisijama u smislu obezbeđivanja radnih prostora, skladišta za materijal, prevoza, javnih objekata za potrebe glasanja ili drugih objekata za organizaciju obuke odbornika i brojača kao i prostor za uspostavljanje Opštinskih centara za prebrojavanje.

CIK, u svakoj opštini, obavlja svoju službenu funkciju preko Izvršnog službenika Opštinske izborne komisije (ISOIK). U izbornom periodu, izvršni službenik predsedava Opštinskom izbornom komisijom u čijem su sastavu predstavnici političkih subjekata koji su na nacionalim izborima prešli izborni prag.

Pored ovoga, novim zakonom CIK će u svakoj opštini uspostaviti Opštinske centre za prebrojavanje, koji moraju biti smešteni u velikim salama ili sportskim salama i koji će služiti, između ostalog, za prebrojavanje glasačkih listića za Skupštinu Kosova i za skupštine opština.