Mbledhjet e KQZ-së 2021

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 84-2021   01/12/2021     15:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 83-2021   25/11/2021     16:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 82-2021   23/11/2021     13:30

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 81-2021   20/11/2021     11:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 80-2021   16/11/2021     14:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 79-2021   13/11/2021     13:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 78-2021   11/11/2021     14:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 75-2021   05/11/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 74-2021   03/11/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 72-2021   28/10/2021     10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 71-2021   25/10/2021     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 68-2021   16/10/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 66-2021   13/10/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 65-2021   07/10/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 64-2021   02/10/2021     10:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 63-2021   29/09/2021     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 62-2021   27/09/2021     11:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 61-2021   27/09/2021     11:30

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 60-2021   14/09/2021     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 59-2021   13/09/2021     15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 58-2021   09/09/2021     11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 57-2021   03/09/2021     12:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 56-2021   02/09/2021     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 55-2021   28/08/2021     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 54-2021   26/08/2021     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 53-2021   23/08/2021     13:30

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 52-2021   18/08/2021     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 51-2021   12/08/2021     13:30

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 50-2021   11/08/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 49-2021   04/08/2021     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 48-2021   23/07/2021     11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 47-2021   16/07/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 46-2021   15/07/2021     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 45-2021   09/07/2021     12:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 44-2021   07/07/2021     13:30

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 43-2021   30/06/2021     13:30

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 42-2021   25/06/2021     10:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 41-2021   19/06/2021     11:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 40-2021   17/06/2021     13:30

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 39-2021   07/06/2021     10:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 38-2021   03/06/2021     13:30

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 37-2021   26/05/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 36-2021   30/04/2021     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 35-2021   22/04/2021     11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 34-2021   16/04/2021     11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 33-2021   07/04/2021     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 32-2021   30/03/2021     11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 31-2021   29/03/2021     10:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 30-2021   24/03/2021     13:30

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 29-2021   13/03/2021     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 28-2021   13/03/2021     10:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 27-2021   10/02/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 26-2021   08/03/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 25-2021   04/03/2021     14:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 24-2021   04/03/2021     11:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 23-2021   02/03/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 22-2021   25/02/2021     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 21-2021   22/02/2021     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 20-2021   18/02/2021     14:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 19-2021   12/02/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 18-2021   11/02/2021     11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 17-2021   09/02/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 16-2021   08/02/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 15-2021   06/02/2021     11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 14-2021   05/02/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 13-2021   04/02/2021     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 12-2021   02/02/2021     15:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 11-2021   02/02/2021     17:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 10-2021   30/01/2021     17:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 09-2021   29/01/2021     11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 08-2021   22/01/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 07-2021   19/01/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 04-2021   12/01/2021     15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 03-2021   11/01/2021     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 02-2021   08/01/2021     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 01-2021   07/01/2021     15:00