Kontratat e nënshkruara të prokurimit

# Nr. i brendshëm i Prokurimit Emri i kontratës Kontrata
1 320/17/004/221/5-1 Shërbimet e Internetit dhe televizionit kabllor për KQZ-në dhe Zyrat e KKZ-ve Shkarko
2 320/19/001/236 Sigurimi TPL plus dhe Kasko e plotë i automjeteve Shkarko
3 320/19/003/147 Materiali Higjienik për QNR për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
4 320/19/004/247 Riparimi dhe mirëmbajtja e rrymës, dyerve, tualeteve dhe kabinave të sigurimit në QNR për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
5 329/19/005/247 Dezinfektimi, Dezinsektimi dhe Deratizimi i objektit të QNR-së për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
6 320/19/006/247 Blerja e pakos me SMS për QNR për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
7 320/19/007/147 Blerja e pajisjeve (shiritit) për sigurimin në QNR për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
8 320/19/008/247 Marrja me qira e detektorit për kontrollimin e hyrje-daljeve në QNR për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
9 320/19/009/135 Shtypja, paketimi dhe transporti i fletëvotimeve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
10 320/19/010/247 Blerja e një regjistruesi (Hard disk) 4TB për kamerat në QNR për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
11 320/19/011/247 Transporti i stafit ditor në QNR për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
12 320/19/012/225 Informimi Publik për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
13 320/19/013/147 Krijimi i mundësisë që votuesit e verbër dhe me të pamë të dobësuar të votojnë personalisht për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
14 320/19/014/235 Transporti i materialit sensitiv dhe josensitiv për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
15 320/19/015/135 Furnizimi me UV Sprej për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
16 320/19/017/147 Furnizim me Vula të Fletëvotimeve, jastëk dhe ngjyrë për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
17 320/19/018/135 Material Administrativ për pakot e Vendvotimeve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
18 320/19/020/135 Kabina të votimit për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
19 320/19/021/147 Shtypja e doracakëve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
20 320/19/022/135 Shtypja e distinktivëve (bexhave) për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
21 320/19/026/147 Furnizimi me Bateri 1.5v AA për UV Llampa për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
22 320/19/027/247 Servisimi i aparateve kundër zjarrit për QNR dhe SKQZ për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
23 320/19/028/147 Furnizim me ujë për QNR për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut Shkarko
24 320/19/029/221 Mirëmbajtja e pajisjeve të TI-së
LOT 2: Mirëmbajtja e kompjuterëve, laptopëve dhe pajisjeve tjera
Shkarko
25 320/19/030/221 Analizë e efektivitetit të fushatës së Informimit Publik Shkarko
26 320/19/031/221 Sigurimi fizik i objekteve të KQZ-së Shkarko
27 320/19/032/121 Furnizim me pajisje të TI-së Shkarko
28 320/19/033/147 Blerja dhe montimi i tepihëve për Sallën e KQZ-së, Zyrën e Kryetares së KQZ-së dhe Kryeshefit Ekzekutiv të SKQZ-së Shkarko
29 320/19/034/115 Shtypja e materialeve zgjedhore për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 – LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5
LOT 1: Shtypja e formularëve Zgjedhorë për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019
Shkarko
30 320/19/034/115/5-1 LOT 1: Shtypja e formularëve Zgjedhorë për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 – Furnizime shtesë Shkarko
31 320/19/034/115 Shtypja e materialeve zgjedhore për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 – LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5
LOT 2: Shtypja e Listave Preliminare, Komunale dhe Përfundimtare të Votuesve për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019
Shkarko
32 320/19/034/115 Shtypja e materialeve zgjedhore për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 – LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5
LOT 3: Shtypja dhe paketimi i pakove të trajnimit për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019
Shkarko
33 320/19/034/115 Shtypja e materialeve zgjedhore për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 – LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5
LOT 4: Shtypja e doracakut të trajnimit për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019
Shkarko
34 320/19/034/115 Shtypja e materialeve zgjedhore për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 – LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5
LOT 5: Shtypja e distinktivëve (bexhave) për KVV dhe Vëzhgues për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019
Shkarko
35 320/19/035/215 Informimi Publik për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019-RITENDER Shkarko
36 320/19/036/115 Shtypja, paketimi dhe transporti i fletëvotimeve dhe broshurave për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
37 320/19/037/125 Furnizim me lidhëse të sigurisë për Kuti Votimi për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
38 320/19/038/125 Furnizimi me materiale administrative dhe paketimi për pako për Vendvotime për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
39 320/19/039/125 Furnizim me UV Llampa për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
40 320/19/040/125 Furnizim me UV Sprej për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
41 320/19/041/125 Furnizimi me Kabina të Votimit për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
42 320/19/042/215 Modifikimi dhe përkrahja teknike për softuerin e operimit të QNR-së, softuerin e rezultateve preliminare dhe shërbimet tjera dhe aplikacionit për ndërrimin e qendrës së votimit dhe makinës kërkuese për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
43 320/19/043/125 Furnizimi me Bateri 1.5V për UV Llamp për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
44 320/19/044/125 Furnizimi me Vula dhe Jastëk për Vula për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
45 320/19/045/225 Transporti i materialit sensitiv dhe jo sensitiv dhe i stafit të QNR-së për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 – LOT 1, LOT 2
LOT 1: Transporti i materialit sensitiv dhe jo sensitiv për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019
Shkarko
46 320/19/045/225 Transporti i materialit sensitiv dhe jo sensitiv dhe i stafit të QNR-së për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 – LOT 1, LOT 2
LOT 2: Transport për stafin e QNR-së për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019
Shkarko
47 320/19/047/247 Dezinfektimi, Dezinsektimi dhe Deratizimi i objektit te QNR-se për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
48 320/19/048/535 Pastrimi i zyrave, tualeteve, hapësirës së bufesë, zyrës së Logjistikës, lyerja e mureve në zyre,  riparimi dhe mirëmbajtja e rrymës dhe ndriçimit dhe derë metalike tek dalja në QNR për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
49 320/19/049/247 Blerja SMS-ve për informim të stafit për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
50 320/19/050/235 Marrja me qira e detektorit (dyer metalike) për kontrollimin e hyrje-daljeve në QNR për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
51 320/19/051/125 Shtypja e materialeve për votim për votuesit e verbër për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
52 320/19/052/235 Servisimi i pirunetës elektrike në depo dhe gjeneratorëve në QNR për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
53 320/19/053/247 Servisimi i aparateve të KQZ-së kundër zjarrit për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
54 320/19/054/147 Furnizim me material higjienik për QNR për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
55 320/19/055/247 Shërbime taksie për Ditën e Zgjedhjeve Shkarko
56 320/19/056/247 Program njoftues për vëzhguesit ndërkombëtar për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
57 320/19/057/147 Furnizim me ujë për KQZ-në për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
58 320/19/058/147 Furnizim me Adapterë për Tablet për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019 Shkarko
59 320/19/060/147 Furnizim me Wildcard SSL Certifikatë Shkarko