Strategjia dhe plani i punës

Plani i Punës 2021

Plani i Punës 2020 (i rishikuar)

Plani Strategjik i KQZ-së 2015-2018

Plani Strategjik i KQZ-së (2015-2018) – Fletushka