Mbledhjet e KQZ-së

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 33-2024

  23/05/2024  10:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 33-2024     23/05/2024  10:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 32-2024

  16/05/2024  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 32-2024     16/05/2024  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 31-2024

  07/05/2024  11:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 31-2024     07/05/2024  11:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 30-2024

  03/05/2024  11:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 30-2024     03/05/2024  11:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 29-2024

  29/04/2024  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 29-2024     29/04/2024  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 28-2024

  25/04/2024  00:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 28-2024     25/04/2024  00:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 27-2024

  20/04/2024  14:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 27-2024     20/04/2024  14:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 26-2024

  18/04/2024  00:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 26-2024     18/04/2024  00:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 25-2024

  17/04/2024  14:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 25-2024     17/04/2024  14:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 24-2024

  13/04/2024  11:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 24-2024     13/04/2024  11:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 23-2024

  09/04/2024  13:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 23-2024     09/04/2024  13:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 22-2024

  04/04/2024  00:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 22-2024     04/04/2024  00:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 21-2024

  03/04/2024  15:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 21-2024     03/04/2024  15:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 20-2024

  28/03/2024  00:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 20-2024     28/03/2024  00:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 19-2024

  28/03/2024  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 19-2024     28/03/2024  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 18-2024

  22/03/2024  12:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 18-2024     22/03/2024  12:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 17-2024

  18/03/2024  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 17-2024     18/03/2024  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 16-2024

  15/03/2024  00:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 16-2024     15/03/2024  00:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 15-2024

  15/03/2024  10:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 15-2024     15/03/2024  10:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 14-2024

  12/03/2024  16:15

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 14-2024     12/03/2024  16:15

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 13-2024

  11/03/2024  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 13-2024     11/03/2024  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 12-2024

  08/03/2024  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 12-2024     08/03/2024  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 11-2024

  06/03/2024  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 11-2024     06/03/2024  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 10-2024

  01/03/2024  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 10-2024     01/03/2024  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 09-2024

  21/02/2024  00:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 09-2024     21/02/2024  00:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 08-2024

  15/02/2024  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 08-2024     15/02/2024  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 07-2024

  06/02/2024  00:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 07-2024     06/02/2024  00:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 06-2024

  29/01/2024  11:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 06-2024     29/01/2024  11:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 05-2024

  26/01/2024  00:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 05-2024     26/01/2024  00:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 04-2024

  25/01/2024  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 04-2024     25/01/2024  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 03-2024

  23/01/2024  00:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 03-2024     23/01/2024  00:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 02-2024

  18/01/2024  10:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 02-2024     18/01/2024  10:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 01-2024

  12/01/2024  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 01-2024     12/01/2024  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet