Mbledhjet e KQZ-së

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 09-2024

  21/02/2024  00:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 09-2024     21/02/2024  00:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 08-2024

  15/02/2024  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 08-2024     15/02/2024  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 07-2024

  06/02/2024  00:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 07-2024     06/02/2024  00:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 06-2024

  29/01/2024  11:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 06-2024     29/01/2024  11:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 05-2024

  26/01/2024  00:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 05-2024     26/01/2024  00:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 04-2024

  25/01/2024  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 04-2024     25/01/2024  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 03-2024

  23/01/2024  00:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 03-2024     23/01/2024  00:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 02-2024

  18/01/2024  10:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 02-2024     18/01/2024  10:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 01-2024

  12/01/2024  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 01-2024     12/01/2024  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet