Kontakto me KQZ-në

  Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

    Rr. Migjeni. nr. 21, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

      0 800 55 555 

    [email protected]

  Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv

    +383 (0) 38 211 337

    [email protected]

  Zëdhënësi i KQZ-së

    +383 (0) 38 211 033

    [email protected]

  Zyra për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim

    +383 (0) 38 200 81 010

    [email protected]

  Divizioni për Shërbimin e Votuesve

    0 800 55 555 

    

  Divizioni për Edukimin dhe Informimin e Votuesve

    +383 (0) 38 212 440

    [email protected]

  Adresat e Zyrtarëve Komunal të Zgjedhjeve