Mbledhjet KQZ-se 2018

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 08-2018    23/03/2018     11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 07-2018    12/03/2018     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 06-2018    09/03/2018     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 05-2018    02/03/2018     11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 04-2018    15/02/2018     15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 03-2018    31/01/2018     11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 02-2018    19/01/2018     10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 01-2018     12/01/2018    10:00