Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Ndarja e ulëseve në Kuvend (Subjektet dhe kandidatët e zgjedhur)

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

Rezultatet e të gjithë kandidatëve (renditja si në fletëvotim)

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Rezultatet e kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

Rezultatet e kandidatëve sipas vendvotimeve

Rezultatet e votave me kusht të subjekteve politike

Rezultatet e votave me kusht të kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike

Rezultatet e votave me postë të kandidatëve sipas komunave

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave             

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Ndarja e ulëseve në Kuvend (Subjektet dhe kandidatët e zgjedhur)

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

Rezultatet e të gjithë kandidatëve (renditja si në fletëvotim)

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Rezultatet e kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e subjekteve sipas qendrave të votimit

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

Rezultatet e kandidatëve sipas vendvotimeve

Rezultatet e kandidatëve sipas qendrave të votimit

Rezultatet e votave me kusht të subjekteve politike

Rezultatet e votave me kusht të kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike sipas dengjeve

Rezultatet e votave me postë të kandidatëve sipas komunave

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave             

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave             

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

Statistikat e votave me postë sipas komunave

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

Rezultatet e të gjithë kandidatëve

Rezultatet e kandidatëve sipas subjekteve të renditur sipas numrit të votave

Rezultatet e kandidatëve të zgjedhur sipas numrit të votave

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

Rezultatet e kandidatëve sipas vendvotimeve

Rezultatet e votave me kusht të subjekteve politike dhe kandidatëve

Rezultatet e votave me kusht të subjekteve politike dhe kandidatëve, sipas komunave

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike dhe kandidatëve

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike dhe kandidatëve, sipas komunave

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave             

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

Rezultatet e të gjithë kandidatëve

Rezultatet e kandidatëve sipas subjekteve të renditur sipas numrit të votave

Rezultatet e kandidatëve të zgjedhur sipas numrit të votave

Rezultatet e kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

Rezultatet e kandidatëve sipas vendvotimeve

Rezultatet e votave me kusht të subjekteve politike dhe kandidatëve

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike dhe kandidatëve

Raport nga Rinumërimi i vendvotimeve me vendim të PZAP – Ndryshimet pas Ri-numërimit (01.07.2014)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave             

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Shpërndarja e ulëseve sipas Subjekteve Politike

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

Rezultatet e të gjithë kandidatëve

Rezultatet e kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Shpërndarja e ulëseve sipas Subjekteve Politike

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

Rezultatet e të gjithë kandidatëve

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Shpërndarja e ulëseve sipas Subjekteve Politike

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Shpërndarja e ulëseve sipas Subjekteve Politike

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

Rezultatet e subjekteve sipas komunave