Raporte Vjetore

Raporti i punës i KQZ-së për vitin 2022

Raporti i punës i KQZ-së për vitin 2021

Raporti i punës i KQZ-së për vitin 2016

Raporti i punës i KQZ-së për vitin 2015

Raporti i punës i KQZ-së për vitin 2014

Raporti i punës i KQZ-së për vitin 2013

Raporti i punës i KQZ-së për vitin 2012

Raporti i punës i KQZ-së për vitin 2011

Raporti i punës i KQZ-së për vitin 2010

Raporti i punës i KQZ-së për vitin 2009