Zgjedhjet për Kuvende Komunale

2023 – Zgjedhjet e parakohshme për kuvendet e Komunave: Zveçan dhe Leposaviq

Më shumë

2021 – Zgjedhjet për Kuvende Komunale

Më shumë

2017 – Zgjedhjet për Kuvende Komunale

Më shumë

2013 – Zgjedhjet për Kuvende Komunale

Më shumë

2010 – Zgjedhjet për Kuvend Komunal të Parteshit

Më shumë

2009 – Zgjedhjet për Kuvende Komunale

Më shumë

2007 – Zgjedhjet për Kuvende Komunale

Më shumë

2002 – Zgjedhjet për Kuvende Komunale

Më shumë

2000 – Zgjedhjet për Kuvende Komunale

Më shumë

2021 – Zgjedhjet për Kuvende Komunale

Më shumë

2017 – Zgjedhjet për Kuvende Komunale

Më shumë

2013 – Zgjedhjet për Kuvende Komunale

Më shumë

2010 – Zgjedhjet për Kuvend Komunal të Parteshit

Më shumë

2009 – Zgjedhjet për Kuvende Komunale

Më shumë

2007 – Zgjedhjet për Kuvende Komunale

Më shumë

2002 – Zgjedhjet për Kuvende Komunale

Më shumë

2000 – Zgjedhjet për Kuvende Komunale

Më shumë