Konkurset e Hapura

 • Njoftim për kandidatët e suksesshëm për pozitën Zyrtar i Lartë Komunal i Zgjedhjeve në Lipjan
  Data e shpalljes: 15/04/2024
 • Njoftim për kandidatët e suksesshëm
  Data e shpalljes: 01/04/2024
 • Aplikacioni – Kërkesa për punësim
 • Konkurs – Pranim i përkohshëm përmes kontratës
  Data e shpalljes: 19/03/2024
  Koha e skadimit: 23/03/2024
 • Vendim për anulimin e konkursit të shpallur për pozitën Zyrtar i Lartë për Financa/Zotues me numër reference KQZ-16/2023
  Data e shpalljes: 09/02/2024
 • Vendim për anulimin e konkursit të shpallur për pozitën Zyrtar i Lartë Komunal i Zgjedhjeve në Lipjan me numër reference KQZ-06/2023
  Data e shpalljes: 09/02/2024
 • Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar i Lartë Komunal i Zgjedhjeve në Lipjan
  Data e shpalljes: 25/10/2023
 • Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar i Lartë për Financa/Zotues
  Data e shpalljes: 06/10/2023
 • Vendim nga Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave i SKQZ-së: Zyrtar i Lartë Komunal i Zgjedhjeve në Mamushë
  Data e shpalljes: 11/08/2023
 • Konkurs për Melodinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
  Data e shpalljes: 21/07/2023
  Koha e skadimit: 21/08/2023