Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Vendimet e Zyrës për Regjistrimin, Certifikimin dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike

  19/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për kryetarin e subjektit politik të regjistruar PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM
  19/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për kryetaren e subjektit politik të regjistruar SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA
  12/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik GUXO
  12/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik të regjistruar PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
  12/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik të regjistruar LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
  12/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik INICIATVIA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS
  11/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik LËVIZJA PËR BASHKIM
  11/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik ORGANIZATA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT
  11/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM
  11/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS
  11/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik YENİLIKÇİ TÜRK HAREKET PARTİSİ
  10/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik të regjistruar SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA
  10/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik të regjistruar SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA
  10/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik të regjistruar GRAĐANSKA INICIATIVA ZA SLOBODU PRAVDU I OPSTANAK
  10/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik të regjistruar GRAĐANSKA INICIATIVA ZA SLOBODU PRAVDU I OPSTANAK
  10/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik të regjistruar LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS
  10/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik të regjistruar PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS
  10/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik të regjistruar PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS
  10/07/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik të regjistruar PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS
  04/03/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik të regjistruar PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS
  04/03/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik të regjistruar PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS
  04/03/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik të regjistruar EKO LËVIZJA E GJELBËR
Go to Top