Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Vendimet e Zyrës për Regjistrimin, Certifikimin dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike

    04/03/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik të regjistruar PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS
    04/03/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik të regjistruar PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS
    04/03/2024 - Vendim për shqiptimin e gjobës për subjektin politik të regjistruar EKO LËVIZJA E GJELBËR
Go to Top