Vendimet e KQZ-së 2022

 • 16/12/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 44-2022

  16/12/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 44-2022

 • 12/12/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 43-2022

  12/12/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 43-2022

 • 11/12/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 42-2022

  11/12/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 42-2022

 • 10/12/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 41-2022

  10/12/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 41-2022

 • 08/12/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 40-2022

  08/12/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 40-2022

 • 05/12/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 38-2022

  05/12/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 38-2022

 • 30/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 37-2022

  30/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 37-2022

 • 28/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 36-2022

  28/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 36-2022

 • 26/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 35-2022

  26/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 35-2022

 • 24/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 34-2022

  24/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 34-2022

 • 21/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 33-2022

  21/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 33-2022

 • 19/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 32-2022

  19/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 32-2022

 • 15/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 31-2022

  15/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 31-2022

 • 10/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 30-2022

  10/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 30-2022

 • 02/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 29-2022

  02/11/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 29-2022

 • 28/10/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 28-2022

  28/10/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 28-2022

 • 28/10/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 27-2022

  28/10/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 27-2022

 • 04/10/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 26-2022

  04/10/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 26-2022

 • 23/09/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 25-2022

  23/09/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 25-2022

 • 14/09/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 24-2022

  14/09/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 24-2022

 • 06/09/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 23-2022

  06/09/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 23-2022

 • 26/08/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 21-2022

  26/08/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 21-2022

 • 21/07/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 20-2022

  21/07/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 20-2022

 • 06/07/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 19-2022

  06/07/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 19-2022

 • 21/06/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 18-2022

  21/06/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 18-2022

 • 03/06/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 17-2022

  03/06/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 17-2022

 • 13/05/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 15-2022

  13/05/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 15-2022

 • 27/04/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 14-2022

  27/04/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 14-2022

 • 12/04/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 13-2022

  12/04/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 13-2022

 • 31/03/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 12-2022

  31/03/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 12-2022

 • 17/03/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 11-2022

  17/03/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 11-2022

 • 09/03/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 10-2022

  09/03/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 10-2022

 • 22/02/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 07-2022

  22/02/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 07-2022

 • 08/02/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 06-2022

  08/02/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 06-2022

 • 04/02/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 05-2022

  04/02/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 05-2022

 • 28/01/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 04-2022

  28/01/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 04-2022

 • 21/01/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 03-2022

  21/01/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 03-2022

 • 19/01/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 02-2022

  19/01/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 02-2022

 • 13/01/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 01-2022

  13/01/2022 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 01-2022