Hulumtime dhe analiza

Analizë gjinore dhe e moshës e lidershipit të partive politike për periudhën 2022-2023

Trendet zgjedhore në Republikën e Kosovës 2009 – 2021

Analizë e votave me asistencë

Analizë dhe vlerësim i Qendrave të Votimit në Kosovë

Analiza e vendvotimeve të rinumëruara në proceset zgjedhore 2009 – 2021

Hulumtimi dhe analizimi i fletëvotimeve të pavlefshme në Zgjedhjet Lokale 2021

Hulumtimi dhe analizimi i fletëvotimeve të pavlefshme për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2021

Trendet zgjedhore në Republikën e Kosovës 2009 – 2019

Hulumtimi dhe analizimi i fletëvotimeve të pavlefshme për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2019

Analizimi i vendvotimeve të rinumëruara në QNR 2009 – 2019

Analizë e Efektivitetit të Fushatës së Informimit Publik

Analizë e votave me asistencë – Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, 6 tetor 2019

Zgjedhjet në Kosovë 2000 – 2014

Hulumtimi dhe analizimi i fletëvotimeve të pavlefshme për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2014

Hulumtimi dhe analizimi i fletëvotimeve të pavlefshme për Zgjedhjet për Kuvendin Komunal 2013