Mbledhjet KQZ-se 2019

 

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 63-2019    24/12/2019     13:30

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 34-2019    16/09/2019     14:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 31-2019    04/09/2019     15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 30-2019    02/09/2019     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 29-2019    29/08/2019     11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 28-2019    27/08/2019     11:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 26-2019    08/08/2019     10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 25-2019    18/07/2019     11:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 21-2019    07/06/2019     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 20-2019    31/05/2019     11:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 19-2019    27/05/2019     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 18-2019    23/05/2019     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 17-2019    21/05/2019     09:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 16-2019    15/05/2019     10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 15-2019    13/05/2019     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 14-2019    08/05/2019     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 13-2019    06/05/2019     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 12-2019    03/05/2019     13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 11-2019    30/04/2019     09:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 09-2019    23/04/2019     10:00

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 08-2019    19/04/2019     11:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 07-2019    16/04/2019     15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 06-2019    15/04/2019     13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 05-2019    12/04/2019     11:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 04-2019    11/04/2019     14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 03-2019    10/04/2019     15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 02-2019    08/04/2019     18:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 01-2019    28/03/2019     11:00