Mbledhjet e KQZ-së 2022

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 44-2022

  16/12/2022  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 44-2022     16/12/2022  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 43-2022

  12/12/2022  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 43-2022     12/12/2022  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 42-2022

  11/12/2022  11:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 42-2022     11/12/2022  11:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 41-2022

  10/12/2022  11:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 41-2022     10/12/2022  11:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 40-2022

  08/12/2022  15:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 40-2022     08/12/2022  15:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 39-2022

  06/12/2022  18:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 39-2022     06/12/2022  18:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 38-2022

  05/12/2022  16:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 38-2022     05/12/2022  16:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 37-2022

  30/11/2022  14:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 37-2022     30/11/2022  14:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 36-2022

  28/11/2022  13:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 36-2022     28/11/2022  13:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 35-2022

  26/11/2022  13:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 35-2022     26/11/2022  13:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 34-2022

  24/11/2022  11:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 34-2022     24/11/2022  11:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 33-2022

  21/11/2022  15:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 33-2022     21/11/2022  15:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 32-2022

  19/11/2022  18:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 32-2022     19/11/2022  18:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 31-2022

  15/11/2022  12:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 31-2022     15/11/2022  12:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 30-2022

  10/11/2022  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 30-2022     10/11/2022  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 29-2022

  02/11/2022  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 29-2022     02/11/2022  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 28-2022

  28/10/2022  12:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 28-2022     28/10/2022  12:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 27-2022

  19/10/2022  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 27-2022     19/10/2022  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 26-2022

  04/10/2022  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 26-2022     04/10/2022  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 25-2022

  23/09/2022  14:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 25-2022     23/09/2022  14:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 24-2022

  14/09/2022  16:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 24-2022     14/09/2022  16:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 23-2022

  06/09/2022  12:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 23-2022     06/09/2022  12:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 22-2022

  01/09/2022  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 22-2022     01/09/2022  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 21-2022

  26/08/2022  11:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 21-2022     26/08/2022  11:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 20-2022

  21/07/2022  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 20-2022     21/07/2022  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 19-2022

  06/07/2022  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 19-2022     06/07/2022  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 18-2022

  21/06/2022  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 18-2022     21/06/2022  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 17-2022

  03/06/2022  13:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 17-2022     03/06/2022  13:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 16-2022

  23/05/2022  11:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 16-2022     23/05/2022  11:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 15-2022

  13/05/2022  11:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 15-2022     13/05/2022  11:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 14-2022

  27/04/2022  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 14-2022     27/04/2022  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 13-2022

  12/04/2022  13:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 13-2022     12/04/2022  13:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 12-2022

  31/03/2022  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 12-2022     31/03/2022  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 11-2022

  17/03/2022  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 11-2022     17/03/2022  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 10-2022

  09/03/2022  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 10-2022     09/03/2022  13:30

  Rendi i Ditës