Vendimet e Regjistrimit dhe Statutet e Partive Politike

Akronimi Emri i partisë politike Data e regjistrimit Vendimi i regjsitrimit Statuti
LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS 21/08/2000 Shkarko Shkarko
PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS 21/08/2000 Shkarko Shkarko
PD PARTIA E DREJTËSISË 21/08/2000 Shkarko Shkarko
KDTP KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ 21/08/2000 Shkarko Shkarko
PSD PARTIA SOCIALDEMOKRATE 21/08/2000 Shkarko Shkarko
PSHDK PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS 21/08/2000 Shkarko Shkarko
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 21/08/2000 Shkarko Shkarko
BKK BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS 04/10/2000 Shkarko Shkarko
DSB DEMOKRATSKA STRANKA BOŠNJAKA 04/07/2001 Shkarko Shkarko
IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS 19/07/2001 Shkarko Shkarko
PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS 19/07/2001 Shkarko Shkarko
AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS 12/07/2002 Shkarko Shkarko
GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE 08/08/2002 Shkarko Shkarko
PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS 19/07/2002 Shkarko Shkarko
DSV DEMOKRATSKA STRANKA VATAN 12/05/2004 Shkarko Shkarko
AKR ALEANCA KOSOVA E RE 03/05/2006 Shkarko Shkarko
LB LËVIZJA PËR BASHKIM 07/12/2007 Shkarko Shkarko
ELGJ EKO LËVIZJA E GJELBËR 12/04/2007 Shkarko Shkarko
NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA 07/04/2009 Shkarko Shkarko
PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM 05/11/2010 Shkarko Shkarko
KNRP KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA 08/04/2014 Shkarko Shkarko
PLE PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE 29/04/2014 Shkarko Shkarko
REK REPUBLIKANËT E KOSOVËS 12/05/2014 Shkarko Shkarko
JGP JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA 12/05/2014 Shkarko Shkarko
LQV LËVIZJA QYTETARE VATRA 18/12/2014 Shkarko Shkarko
PG POKRET ZA GORA 18/12/2014 Shkarko Shkarko
PDU PARTIA DEMOKRATIKE E UNITETIT 18/12/2014 Shkarko Shkarko
FJALA 12/06/2015 Shkarko Shkarko
OBKD ORGANIZATA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT 21/12/2015 Shkarko Shkarko
NISMA NISMA SOCIALDEMOKRATE 25/05/2016 Shkarko Shkarko
SRPSKA LISTA 12/05/2017 Shkarko Shkarko
LVV LËVIZJA VETËVENDOSJE! 12/05/2017 Shkarko Shkarko
PKS PARTIJA KOSOVSKIH SRBA 15/05/2017 Shkarko Shkarko
ALTERNATIVA 24/07/2017 Shkarko Shkarko
URA PARTIA URA 07/08/2017 Shkarko Shkarko
LpB LËVIZJA PËR BASHKËVEPRIM 18/07/2019 Shkarko Shkarko
PB PARTIA BALLISTE 08/08/2019 Shkarko Shkarko
SDU SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA 13/01/2020 Shkarko Shkarko
YTHP YENİLIKÇİ TÜRK HAREKET PARTİSİ 29/10/2020 Shkarko Shkarko
NAŠA NAŠA INICIJATIVA 10/12/2020 Shkarko Shkarko
PRN PARTIA REPUBLIKANE PËR NDRYSHIME 18/03/2021 Shkarko Shkarko
IB INICIATIVA BALLI 26/05/2021 Shkarko Shkarko
BS-K BOŠNJAČKA STRANKA KOSOVA 26/05/2021 Shkarko Shkarko
KATP KOSOVA ADALET TÜRK PARTİSİ 26/05/2021 Shkarko Shkarko
PDD PARTIA DEMOKRATIKE E DIASPORËS 17/06/2021 Shkarko Shkarko
FeD LËVIZJA FORCA E DIASPORËS 02/09/2021 Shkarko Shkarko
GUXO GUXO 09/03/2022 Shkarko Shkarko
BNA Bashkimi për Ndryshim ANAMORAVA 09/03/2022 Shkarko Shkarko
SHD SHPRESA DEMOKRATE 06/10/2023 Shkarko Shkarko
SD SRPSKA DEMOKRATIJA 06/12/2023 Shkarko Shkarko