Raportet Financiare Tremujore

Nr Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti
1 AAK Aleanca per Ardhmerine e Kosovës Shkarko
2 IRDK Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës Shkarko
3 JGP Jedinstvena Goranska Partija Shkarko
4 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Shkarko
5 KV Koalicioni Vakat Shkarko
6 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Shkarko
7 LVV Levizja Vetevendosje Shkarko
8 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko
9 PAI Partia e Ashkalinjeve per Integrim Shkarko
10 PDK Partia Demokratike e Kosovës Shkarko
11 SDU Social Demokratska Unija Shkarko
12 SRPSKA Lista SRPSKA Lista Shkarko
13 LPRK Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës Shkarko
14 RI Romani Iniciyativa Shkarko