Raportet Financiare Tremujore

Nr Akronimi Emri i Subjektit Politik Janar-Mars 2023 Prill-Qershor 2023 Korrik-Shtator 2023 Tetor-Dhjetor 2023
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
2 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
3 JGP JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
4 KDTP KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
5 KOALICIJA VAKAT Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
6 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
7 LVV LËVIZJA VETËVENDOSJE! Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
8 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
9 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
10 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
11 SDU SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
12 SRPSKA LISTA Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
13 LPRK LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
14 RI ROMANI INICIYATIVA Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
15 GiSPO GI ZA SLOBODU, PRAVDU I OPSTANAK Shkarko Shkarko Shkarko Shkarko
Nr Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Shkarko
2 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
3 JGP JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA Shkarko
4 KDTP KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ Shkarko
5 KOALICIJA VAKAT Shkarko
6 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
7 LVV LËVIZJA VETËVENDOSJE! Shkarko
8 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
9 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Shkarko
10 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
11 SDU SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA Shkarko
12 SRPSKA LISTA Shkarko
13 LPRK LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS Shkarko
14 RI ROMANI INICIYATIVA Shkarko