Zgjedhjet për Kryetarë të Komunave

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i dytë)

Statistikat

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

Rezultatet

Rezultatet për Kryetar të Komunave

Rezultatet për Kryetar të Komunave sipas vendvotimeve

Rezultatet për Kryetar të Komunave sipas votave me kusht

Rezultatet për Kryetar të Komunave sipas votave me postë

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i parë)

Statistikat

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

Statistikat e votave me postë sipas komunave

Rezultatet

Rezultatet për Kryetar të Komunave

Rezultatet për Kryetar të Komunave sipas vendvotimeve

Rezultatet për Kryetar të Komunave sipas votave me kusht

Rezultatet për Kryetar të Komunave sipas votave me postë

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i parë)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

Statistikat e votave me postë sipas komunave

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas qendrave të votimit

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Rezultatet për Kryetar Komune sipas votave me kusht

Rezultatet për Kryetar Komune sipas votave me postë

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i dytë)

STATISTIKAT

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

Statistikat e votave me postë sipas komunave

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas qendrave të votimit

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Rezultatet për Kryetar Komune sipas votave me kusht

Rezultatet për Kryetar Komune sipas votave me postë

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i parë)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i dytë)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i parë)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i dytë)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i parë)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i dytë)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i parë)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i dytë)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i parë)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i dytë)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i parë)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i dytë)

STATISTIKAT

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i parë)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet dhe Statistikat (Raundi i dytë)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune