Raportet Financiare të Fushatave Zgjedhore të Audituara

Pas çdo palë zgjedhje, subjektet politike që garojnë në zgjedhje duhet të dorëzojnë raportin financiar të fushatës (45 ditë) pas ditës së zgjedhjeve. Raportet financiare të fushatës auditohen nga auditori i pavarur, dhe pas auditimit publikohen në ueb faqe. Në vijim mund të gjeni raportet financiare të fushatave për subjektet politike të cilat janë audituar, në bazë të zgjedhjeve që kanë marrë pjesë.

Emri i subjektit politik Raporti financiar i fushatës Deklarata financiare e kandidatëve për Kryetar Komune (Kandidatet e zgjedhur)
1 INICIATIVA QYTETARE “MITROVICA” Shkarko
2 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko Shkarko
3 PARTIJA KOSOVSKIH SRBA Shkarko
4 SLADJANA PANTOVIC Shkarko
5 LËVIZJA VETËVENDOSJE! Shkarko Shkarko

Lista e donacioneve të Subjekteve Politike

Numri i subjektit politik në fletëvotim Emri i subjektit politik Raporti financiar i fushatës Deklarata financiare e kandidatëve për kuvende komunale (Kandidatet e zgjedhur) Deklarata financiare e kandidatëve për Kryetar Komune (Kandidatet e zgjedhur)
101 G.I SRPSKI OPSTANAK Shkarko
103 KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ Shkarko Shkarko Shkarko
106 BOŠNJAČKA INICIJATIVA PEĆ Shkarko Shkarko
109 INICIATIVA QYTETARE PËR OBILIQ Shkarko Shkarko Shkarko
110 INICJATIVA BOŠNJAČKOG JEDINTSVA Shkarko Shkarko
113 LISTA E PAVARUR BEKIM JASHARI Shkarko Shkarko
117 KOSOVA ADALET TÜRK PARTİSİ Shkarko Shkarko
118 INICIATIVA PER FUSHE KOSOVE EGJIPTIAN ASHKALI Shkarko Shkarko
119 NISMA SOCIALDEMOKRATE Shkarko Shkarko Shkarko
120 INICIATIVA QYTETARE PËR MOGILLËN Shkarko Shkarko
121 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Shkarko Shkarko Shkarko
123 KOALICIJA VAKAT Shkarko Shkarko
125 GIBI Shkarko Shkarko
127 PARTIA SOCIALDEMOKRATE Shkarko Shkarko
132 LISTA NDRYSHE Shkarko Shkarko
134 PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS Shkarko Shkarko
135 NE MUNDEMI Shkarko Shkarko
136 SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA Shkarko Shkarko
140 LËVIZJA PËR BASHKIM Shkarko Shkarko
142 PARTIA E DREJTËSISË Shkarko Shkarko
143 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA Shkarko Shkarko
144 LËVIZJA VETËVENDOSJE! Shkarko Shkarko Shkarko
145 GI SLOBODA ŠTRPCE Shkarko Shkarko
146 FORCA E DIASPORËS Shkarko Shkarko
147 SRPSKA LISTA Shkarko Shkarko Shkarko
149 ALEANCA KOSOVA E RE Shkarko Shkarko
151 YENİLİKÇİ TÜRK HAREKET PARTİSİ Shkarko Shkarko
152 NARODNO JEDINSTVO Shkarko Shkarko
153 ALEANCA SHQIPTARE Shkarko Shkarko
154 ORGANIZATA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT Shkarko Shkarko
159 BASHKË PËR SHTËRPCËN Shkarko Shkarko
160 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko Shkarko Shkarko
161 NARODNA SLOGA Shkarko Shkarko
162 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Shkarko Shkarko
164 REFORMIMI DEMOKRATIK PËR FERIZAJN Shkarko Shkarko
165 INICIATIVA QYTETARE GREEN PËR DRENAS Shkarko Shkarko
174 LËVIZJA QYTETARE VATRA Shkarko Shkarko
177 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko Shkarko Shkarko
178 LISTA E ASHKALIVE Shkarko Shkarko
181 GRAĐANSKA INICIJATIVA ZUBIN POTOK Shkarko Shkarko
182 DEMOKRATËT PËR DRENASIN Shkarko Shkarko
185 INICIATIVA E THERANDËS Shkarko Shkarko
187 GI SRPSKA NARODNA SLOGA Shkarko Shkarko
189 INICIATIVA QYTETARE “MITROVICA” Shkarko Shkarko

Lista e donacioneve të Subjekteve Politike

  Emri i Subjektit Politik Raporti financiar i fushatës Deklarata financiare e kandidatëve (Kandidatet e zgjedhur)
1 LËVIZJA VETËVENDOSJE – VV Shkarko Shkarko
2 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK Shkarko Shkarko
3 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK Shkarko Shkarko
4 ALEANCA PËR ARDHMERIN E KOSOVËS – AAK Shkarko Shkarko
5 IRDK Shkarko Shkarko
6 KDTP Shkarko Shkarko
7 NDS Shkarko Shkarko
8 SRPSKA Shkarko Shkarko
9 JGP-Adem Hodza Shkarko Shkarko
10 LPRK-Erxhan Galushi Shkarko Shkarko
11 PAI-Bekim Arifi Shkarko Shkarko
12 RI- Fadil Gashi Shkarko Shkarko
13 SDU-Duda Balje Shkarko Shkarko
14 KNRP Shkarko
15 LPB Shkarko
16 NASA Shkarko
17 NISMA Shkarko
18 PB Shkarko
19 PDAK Shkarko
20 PLE Shkarko
21 PREBK Shkarko
22 UZ – AH Shkarko
23 VAKAT Shkarko
24 YTHP Shkarko
25 ZAJENO Shkarko
26 FJALA Shkarko
27 GISPO Shkarko
  Emri i Subjektit Politik Formulari
1 Levizja Vetevendosje – LVV Shkarko
2 Partia Demokratike e Kosoves – PDK Shkarko
3 Srpska Lista Shkarko
  Emri i Subjektit Politik Formulari
1 Levizja Vetevendosje – LVV Shkarko
2 Lidhja Demokratike e Kosoves – LDK Shkarko
3 Partia Demokratike e Kosoves – PDK Shkarko
Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Shkarko
2 IRDK Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës Shkarko
3 JGP Jedinstvena Goranska Partija Shkarko
4 KV Koalicioni Vakat Shkarko
5 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Shkarko
6 LV Lëvizja Vetëvendosje! Shkarko
7 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Shkarko
8 Nisma Nisma Socialdemokrate Shkarko
9 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko
10 PDAK Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës Shkarko
11 PDK Partia Demokratike e Kosovës Shkarko
12 PAI Partia e Ashkalinjeve për Integrim Shkarko
13 PLE Partia Liberale Egjiptiane Shkarko
14 PRBK Partia Rome e Bashkuar e Kosovës Shkarko
15 SLS Samostalna Liberalna Stranka Shkarko
16 SL Srpska Lista Shkarko
  Emri i Subjektit Politik Formulari
1 LVV Shkarko
2 Partia Demokratike e Kosovës Shkarko
3 Srpska Lista Shkarko
  Emri i Subjektit Politik Formulari
1 LËVIZJA VETËVENDOSJE Shkarko
2 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK Shkarko
3 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK Shkarko
  Emri i Subjektit Politik Formulari
1 LËVIZJA VETËVENDOSJE Shkarko
2 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK Shkarko
3 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK Shkarko
  Emri i Subjektit Politik Formulari
1 LËVIZJA VETËVENDOSJE Shkarko
2 SRPSKA LISTA Shkarko
3 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK Shkarko
4 Dusan Milunovic – Kandidat i Pavarur Shkarko
  Emri i Subjektit Politik Formulari
1 LËVIZJA VETËVENDOSJE Shkarko
2 SRPSKA LISTA Shkarko
3 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK Shkarko
4 Dusan Milunovic – Kandidat i Pavarur Shkarko
Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar Raporti i korrigjuar
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Shkarko
2 JGP Jedinstvena Goranska Partija Shkarko
3 KDTP Kosova DemokratikTurk Partisi Shkarko Shkarko
4 KNRP Kosovaki Nevi Rmani Partia Shkarko
5 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Shkarko
6 LVV Lëvizja Vetëvendosje Shkarko
7 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko Shkarko
8 Nisma Nisma Socialdemokrate Shkarko
9 PAI Partia e Ashkalinjëve për Integrim Shkarko Shkarko
10 PDAK Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës Shkarko
11 PDK Partia Demokratike e Kosovës Shkarko Shkarko
12 PLE Partija Liberale Egjiptiane Shkarko
13 PREBK Partia Rome e Bashkuar Shkarko
14 SLS Samostalna Liberalna Stranka Shkarko
15 Srpska Lista Srpska Lista Shkarko
16 Vakat Koalicija Vakat Shkarko Shkarko
Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar Raporti i korrigjuar
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Shkarko
2 KDTP Kosova DemokratikTurk Partisi Shkarko Shkarko
3 KZA Koalicija Za Gora Shkarko
4 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Shkarko
5 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko Shkarko
6 Nisma Nisma Socialdemokrate Shkarko Shkarko
7 PAI Partia e Ashkalinjëve për Integrim Shkarko Shkarko
8 PDAK Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës Shkarko
9 PDK Partia Demokratike e Kosovës Shkarko Shkarko
10 PDS Progresivno Demokratska Stranka Shkarko
11 PLE Partija Liberale Egjiptiane Shkarko
12 SLS Samostalna Liberalna Stranka Shkarko
13 Srpska Lista Srpska Lista Shkarko
14 Vakat Koalicija Vakat Shkarko Shkarko
15 VV Lëvizja Vetëvendosje Shkarko Shkarko
Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
2 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Shkarko
3 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
2 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
3 SRPSKA SRPSKA LISTA – GISL Shkarko
Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Shkarko
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Shkarko
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Shkarko
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
5 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Shkarko
6 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Shkarko
7 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Shkarko
8 KNRP KOSOVAKI NEVI RMANI PARTIA Shkarko
9 KZA KOALICIJA ZA GORA Shkarko
10 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
11 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
12 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Shkarko
13 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Shkarko
14 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
15 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Shkarko
16 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
17 PLE PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE Shkarko
18 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Shkarko
19 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Shkarko
20 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Shkarko
21 SRPSKA SRPSKA LISTA -GISL Shkarko
22 VAKAT KOALICIONI VAKAT Shkarko
23 VV VETËVENDOSJE Shkarko
Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
2 SRPSKA SRPSKA LISTA -GISL Shkarko
Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Shkarko
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Shkarko
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Shkarko
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
5 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Shkarko
6 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Shkarko
7 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Shkarko
8 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
9 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
10 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Shkarko
11 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
12 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Shkarko
13 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Shkarko
14 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Shkarko
15 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Shkarko
16 VAKAT KOALICIONI VAKAT Shkarko
17 VV VETËVENDOSJE Shkarko