Raportet Financiare të Fushatave Zgjedhore të Audituara

Pas çdo palë zgjedhje, subjektet politike që garojnë në zgjedhje duhet të dorëzojnë raportin financiar të fushatës (45 ditë) pas ditës së zgjedhjeve. Raportet financiare të fushatës auditohen nga auditori i pavarur, dhe pas auditimit publikohen në ueb faqe. Në vijim mund të gjeni raportet financiare të fushatave për subjektet politike të cilat janë audituar, në bazë të zgjedhjeve që kanë marrë pjesë.

Lista e donacioneve të Subjekteve Politike

Numri i subjektit politik në fletëvotim Emri i subjektit politik Raporti financiar i fushatës  Deklarata financiare e kandidatëve për kuvende komunale (Kandidatet e zgjedhur) Deklarata financiare e kandidatëve për Kryetar Komune (Kandidatet e zgjedhur)
101 G.I SRPSKI OPSTANAK  Shkarko    
103 KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ  Shkarko Shkarko Shkarko
106 BOŠNJAČKA INICIJATIVA PEĆ  Shkarko Shkarko  
109 INICIATIVA QYTETARE PËR OBILIQ  Shkarko Shkarko Shkarko
110 INICJATIVA BOŠNJAČKOG JEDINTSVA  Shkarko Shkarko  
113 LISTA E PAVARUR BEKIM JASHARI Shkarko Shkarko  
117 KOSOVA ADALET TÜRK PARTİSİ  Shkarko Shkarko  
118 INICIATIVA PER FUSHE KOSOVE EGJIPTIAN ASHKALI Shkarko Shkarko  
119 NISMA SOCIALDEMOKRATE  Shkarko Shkarko Shkarko
120 INICIATIVA QYTETARE PËR MOGILLËN  Shkarko Shkarko  
121 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS  Shkarko Shkarko Shkarko
123 KOALICIJA VAKAT  Shkarko Shkarko  
125 GIBI Shkarko Shkarko  
127 PARTIA SOCIALDEMOKRATE  Shkarko Shkarko  
132 LISTA NDRYSHE  Shkarko Shkarko  
134 PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS  Shkarko Shkarko  
135 NE MUNDEMI Shkarko Shkarko  
136 SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA  Shkarko Shkarko  
140 LËVIZJA PËR BASHKIM  Shkarko Shkarko  
142 PARTIA E DREJTËSISË  Shkarko Shkarko  
143 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA  Shkarko Shkarko  
144 LËVIZJA VETËVENDOSJE! Shkarko Shkarko Shkarko
145 GI SLOBODA ŠTRPCE  Shkarko Shkarko  
146 FORCA E DIASPORËS  Shkarko Shkarko  
147 SRPSKA LISTA Shkarko Shkarko Shkarko
149 ALEANCA KOSOVA E RE  Shkarko Shkarko  
151 YENİLİKÇİ TÜRK HAREKET PARTİSİ  Shkarko Shkarko  
152 NARODNO JEDINSTVO  Shkarko Shkarko  
153 ALEANCA SHQIPTARE  Shkarko Shkarko  
154 ORGANIZATA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT  Shkarko Shkarko  
159 BASHKË PËR SHTËRPCËN  Shkarko Shkarko  
160 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS  Shkarko Shkarko Shkarko
161 NARODNA SLOGA  Shkarko Shkarko  
162 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM  Shkarko Shkarko  
164 REFORMIMI DEMOKRATIK PËR FERIZAJN  Shkarko Shkarko  
165 INICIATIVA QYTETARE GREEN PËR DRENAS  Shkarko Shkarko  
174 LËVIZJA QYTETARE VATRA  Shkarko Shkarko  
177 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS  Shkarko Shkarko Shkarko
178 LISTA E ASHKALIVE  Shkarko Shkarko  
181 GRAĐANSKA INICIJATIVA ZUBIN POTOK  Shkarko Shkarko  
182 DEMOKRATËT PËR DRENASIN  Shkarko Shkarko  
185 INICIATIVA E THERANDËS Shkarko Shkarko  
187 GI SRPSKA NARODNA SLOGA  Shkarko Shkarko  
189 INICIATIVA QYTETARE “MITROVICA”  Shkarko Shkarko  

Lista e donacioneve të Subjekteve Politike

  Emri i Subjektit Politik Raporti financiar i fushatës  Deklarata financiare e kandidatëve (Kandidatet e zgjedhur) 
1 LËVIZJA VETËVENDOSJE – VV Shkarko Shkarko
2 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK Shkarko Shkarko
3 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK Shkarko Shkarko
2 ALEANCA PËR ARDHMERIN E KOSOVËS – AAK Shkarko Shkarko
4 IRDK Shkarko Shkarko
5 KDTP Shkarko Shkarko
6 NDS Shkarko Shkarko
7 SRPSKA Shkarko Shkarko
8 JGP-Adem Hodza Shkarko Shkarko
9 LPRK-Erxhan Galushi Shkarko Shkarko
10 PAI-Bekim Arifi Shkarko Shkarko
11 RI- Fadil Gashi Shkarko Shkarko
12 SDU-Duda Balje Shkarko Shkarko
13 KNRP Shkarko  
14 LPB Shkarko  
15 LPRK Shkarko  
16 NASA Shkarko  
17 NISMA Shkarko  
18 PB Shkarko  
19 PDAK Shkarko  
20 PLE Shkarko  
21 PREBK Shkarko  
22 UZ – AH Shkarko  
23 VAKAT Shkarko  
24 YTHP Shkarko  
25 ZAJENO Shkarko  
26 FJALA Shkarko  
27 GISPO Shkarko  
  Emri i Subjektit Politik Formulari
1 Levizja Vetevendosje – LVV Shkarko
2 Partia Demokratike e Kosoves – PDK Shkarko
3 Srpska Lista Shkarko
  Emri i Subjektit Politik Formulari
1 Levizja Vetevendosje – LVV Shkarko
2 Lidhja Demokratike e Kosoves – LDK Shkarko
3 Partia Demokratike e Kosoves – PDK Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Shkarko
2 IRDK Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës Shkarko
3 JGP Jedinstvena Goranska Partija Shkarko
4 KV Koalicioni Vakat Shkarko
5 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Shkarko
6 LV Lëvizja Vetëvendosje! Shkarko
7 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Shkarko
8 Nisma Nisma Socialdemokrate Shkarko
9 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko
10 PDAK Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës Shkarko
11 PDK Partia Demokratike e Kosovës Shkarko
12 PAI Partia e Ashkalinjeve për Integrim Shkarko
13 PLE Partia Liberale Egjiptiane Shkarko
14 PRBK Partia Rome e Bashkuar e Kosovës Shkarko
15 SLS Samostalna Liberalna Stranka Shkarko
16 SL Srpska Lista Shkarko
  Emri i Subjektit Politik Formulari
1 LVV  Shkarko
2 Partia Demokratike e Kosovës Shkarko
3 Srpska Lista Shkarko
  Emri i Subjektit Politik Formulari
1 LËVIZJA VETËVENDOSJE Shkarko
2 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK Shkarko
3 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK Shkarko
  Emri i Subjektit Politik Formulari
1 LËVIZJA VETËVENDOSJE Shkarko
2 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK Shkarko
3 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK Shkarko
  Emri i Subjektit Politik Formulari
1 LËVIZJA VETËVENDOSJE Shkarko
2 SRPSKA LISTA Shkarko
3 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK Shkarko
4 Dusan Milunovic – Kandidat i Pavarur Shkarko
  Emri i Subjektit Politik Formulari
1 LËVIZJA VETËVENDOSJE Shkarko
2 SRPSKA LISTA Shkarko
3 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK Shkarko
4 Dusan Milunovic – Kandidat i Pavarur Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar Raporti i korrigjuar
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Shkarko  
2 JGP Jedinstvena Goranska Partija Shkarko  
3 KDTP Kosova DemokratikTurk Partisi Shkarko Shkarko
4 KNRP Kosovaki Nevi Rmani Partia Shkarko  
5 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Shkarko  
6 LVV Lëvizja Vetëvendosje Shkarko  
7 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko Shkarko
8 Nisma Nisma Socialdemokrate Shkarko  
9 PAI Partia e Ashkalinjëve për Integrim Shkarko Shkarko
10 PDAK Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës Shkarko  
11 PDK Partia Demokratike e Kosovës Shkarko Shkarko
12 PLE Partija Liberale Egjiptiane Shkarko  
13 PREBK Partia Rome e Bashkuar Shkarko  
14 SLS Samostalna Liberalna Stranka Shkarko  
15 Srpska Lista Srpska Lista  Shkarko  
16 Vakat Koalicija Vakat Shkarko Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar Raporti i korrigjuar
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Shkarko  
2 KDTP Kosova DemokratikTurk Partisi Shkarko Shkarko
3 KZA Koalicija Za Gora Shkarko  
4 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Shkarko  
5 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko Shkarko
6 Nisma Nisma Socialdemokrate Shkarko Shkarko
7 PAI Partia e Ashkalinjëve për Integrim Shkarko Shkarko
8 PDAK Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës Shkarko  
9 PDK Partia Demokratike e Kosovës Shkarko Shkarko
10 PDS Progresivno Demokratska Stranka Shkarko  
11 PLE Partija Liberale Egjiptiane Shkarko  
12 SLS Samostalna Liberalna Stranka Shkarko  
13 Srpska Lista Srpska Lista Shkarko  
14 Vakat Koalicija Vakat Shkarko Shkarko
15 VV Lëvizja Vetëvendosje Shkarko Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
2 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Shkarko
3 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
2 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
3 SRPSKA  SRPSKA LISTA – GISL Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Shkarko
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Shkarko
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Shkarko
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
5 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Shkarko
6 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Shkarko
7 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Shkarko
8 KNRP KOSOVAKI NEVI RMANI PARTIA Shkarko
9 KZA KOALICIJA ZA GORA Shkarko
10 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
11 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
12 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Shkarko
13 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Shkarko
14 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
15 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Shkarko
16 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
17 PLE PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE Shkarko
18 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Shkarko
19 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Shkarko
20 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Shkarko
21 SRPSKA  SRPSKA LISTA -GISL Shkarko
22 VAKAT KOALICIONI VAKAT Shkarko
23 VV VETËVENDOSJE Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
2 SRPSKA  SRPSKA LISTA -GISL Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Shkarko
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Shkarko
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Shkarko
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
5 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Shkarko
6 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Shkarko
7 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Shkarko
8 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
9 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
10 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Shkarko
11 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
12 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Shkarko
13 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Shkarko
14 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Shkarko
15 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Shkarko
16 VAKAT KOALICIONI VAKAT Shkarko
17 VV VETËVENDOSJE Shkarko