Udhëzimet Administrative

Udhëzim Administrativ Nr. 02/2022 – për menaxhimin e pasurive jo financiare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

Udhëzim Administrativ Nr. 03/2021 – për miratimin e Udhezimit Administrativ nr 03/2021 per Staf Teknik per Qendrat e Votimit

Udhëzim Administrativ Nr. 204/2021 – Per Komisionet Komunale te Zgjedhjeve dhe Keshillat e Vendvotimeve per Identifikimin e Votuesve ne Vendvotim per Zgjedhjet Prakohshme per Kuvendin e Kosoves 2021

Udhëzim Administrativ Nr. 04/2020 – Monitorimi i procesit zgjedhor në ditën e zgjedhjeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune ne Podujevë dhe Mitrovicën e Veriut që do të mbahen me 29 nëntor 2020 dhe raundin e dytë

Udhëzim Administrativ Nr. 03/2020 – Masat mbrojtëse për parandalimin e infektimit me COVID-19 për votuesit dhe stafin zgjedhor ne ditën e zgjedhjeve

Udhezim Administrativ Nr. 02/2020 – Publikimi dhe përditësimi i dokumenteve dhe informatave në ueb faqen e KQZ-së

Udhëzim Administrativ Nr. 01/2020 – Identifikimi, konfirmimin dhe votimi i personave të cilët për shkak të testit pozitiv me COVID-19 janë ne karantinë shtëpiake dhe personave të cilëve u është caktuar masa e vetë izolimit

Udhëzim për Komisionin Komunal të Zgjedhjeve dhe Këshillat e Vendvotimeve për ldentifikimin e Votuesve në Vendvotim për Zgjedhjet Jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës dhe Mitrovicës se Veriut 2020

Udhëzim Administrativ Nr. 01/2010 – Caktimi i Shpenzimeve të Reprezentacionit për Anëtarët e KQZ-së

Udhëzim Administrativ Nr. 01/2014 – Publikimi i Materialeve në Ueb Faqen Zyrtare

Udhëzim Administrativ Nr. 01/2015 – Shfrytëzimi i Telefonisë në KQZ

Udhëzim Administrativ Nr. 02/2015 – Arkivi dhe Lëndët Arkivore në KQZ

Udhëzim Administrativ Nr. 03/2015 – Funksionimi, Komunikimi dhe Raportimi brenda Sekretariatit të KQZ-së

Udhëzim Administrativ Nr. 04/2015 – Mënyra e Përdorimit të Automjeteve Zyrtare të KQZ-së dhe Mirëmbajtja

Udhëzim Administrativ Nr. 01/2017 – Procedura e Zëvendësimit të Anëtarit të Kuvendit Komunal

Udhëzim Administrativ Nr. 01/2018 – Pushimet e stafit të SKQZ-së

Udhëzim Administrativ Nr. 02/2018 – Procedura e zgjidhjes së Kontesteve dhe Ankesave në SKQZ