Mbledhjet e KQZ-së 2017

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 72-2017     27/12/2017    13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 71-2017     21/12/2017    14:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 70-2017     14/12/2017    13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 69-2017     11/12/2017    11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 68-2017     07/12/2017    13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 67-2017     02/12/2017    13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 66-2017     29/11/2017    13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 65-2017     23/11/2017    11:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 64-2017     21/11/2017    15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 63-2017     14/11/2017    10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 62-2017     08/11/2017    19:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 61-2017     06/11/2017    15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 60-2017     03/11/2017    12:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 59-2017     01/11/2017    15:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 58-2017     31/10/2017    13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 57-2017     30/10/2017    10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 56-2017     27/10/2017    14:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 55-2017     26/10/2017    10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 54-2017     18/10/2017    13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 53-2017     09/10/2017    11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 52-2017     05/10/2017    10:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 51-2017     02/10/2017    13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 50-2017     28/09/2017    13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 49-2017     22/09/2017    11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 48-2017     16/09/2017    12:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 47-2017     13/09/2017    14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 46-2017     12/09/2017    14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 45-2017     11/09/2017    14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 44-2017     06/09/2017    16:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 43-2017     30/08/2017    09:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 42-2017     25/08/2017    11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 41-2017     17/08/2017    10:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 40-2017     07/08/2017    13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 39-2017     24/07/2017    11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 07-2017    14/04/2017    00:00