Zgjedhjet për Kryetarë të Komunave

2023 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në: Mitrovicë të Veriut, Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan

Më shumë

2021 – Zgjedhjet për Kryetarë të Komunave

Më shumë

2020 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Podujevë

Më shumë

2020 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Mitrovicë

Më shumë

2019 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në: Mitrovicë të Veriut, Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan

Më shumë

2017 – Zgjedhjet për Kryetarë të Komunave

Më shumë

2015 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Graçanicë

Më shumë

2013 – Zgjedhjet për Kryetarë të Komunave

Më shumë

2012 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Ferizaj

Më shumë

2016 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogovc

Më shumë

2014 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Mitrovicë të Veriut

Më shumë

2012 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Kaçanik

Më shumë

2010 – Zgjedhjet për Kryetar Komune në Partesh

Më shumë

2010 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Rahovec

Më shumë

2010 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Istog

Më shumë

2009 – Zgjedhjet për Kryetarë të Komunave

Më shumë

2007 – Zgjedhjet për Kryetarë të Komunave

Më shumë