Vendimet e KQZ-së 2024

 • 23/05/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 33-2024

  23/05/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 33-2024

 • 16/05/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 32-2024

  16/05/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 32-2024

 • 07/05/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 31-2024

  07/05/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 31-2024

 • 03/05/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 30-2024

  03/05/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 30-2024

 • 29/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 29-2024

  29/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 29-2024

 • 25/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 28-2024

  25/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 28-2024

 • 20/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 27-2024

  20/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 27-2024

 • 18/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 26-2024

  18/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 26-2024

 • 17/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 25-2024

  17/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 25-2024

 • 13/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 24-2024

  13/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 24-2024

 • 09/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 23-2024

  09/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 23-2024

 • 04/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 22-2024

  04/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 22-2024

 • 03/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 21-2024

  03/04/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 21-2024

 • 28/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 19-2024

  28/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 19-2024

 • 22/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 18-2024

  22/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 18-2024

 • 18/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 17-2024

  18/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 17-2024

 • 15/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 16-2024

  15/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 16-2024

 • 15/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 15-2024

  15/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 15-2024

 • 12/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 14-2024

  12/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 14-2024

 • 11/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 13-2024

  11/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 13-2024

 • 08/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 12-2024

  08/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 12-2024

 • 06/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 11-2024

  06/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 11-2024

 • 01/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 10-2024

  01/03/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 10-2024

 • 21/02/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 09-2024

  21/02/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 09-2024

 • 15/02/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 08-2024

  15/02/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 08-2024

 • 06/02/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 07-2024

  06/02/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 07-2024

 • 25/01/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 04-2024

  25/01/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 04-2024

 • 18/01/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 02-2024

  18/01/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 02-2024

 • 12/01/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 01-2024

  12/01/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 01-2024