Mbledhjet e KQZ-së

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 35-2023

  27/12/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 35-2023     27/12/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 34-2023

  08/12/2023  11:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 34-2023     08/12/2023  11:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 33-2023

  06/12/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 33-2023     06/12/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 32-2023

  30/11/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 32-2023     30/11/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 31-2023

  23/11/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 31-2023     23/11/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 30-2023

  14/11/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 30-2023     14/11/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 29-2023

  30/10/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 29-2023     30/10/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 28-2023

  06/10/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 28-2023     06/10/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 27-2023

  18/09/2023  14:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 27-2023     18/09/2023  14:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 26-2023

  15/09/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 26-2023     15/09/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 25-2023

  31/08/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 25-2023     31/08/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 24-2023

  15/08/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 24-2023     15/08/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 23-2023

  25/07/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 23-2023     25/07/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 22-2023

  20/07/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 22-2023     20/07/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 21-2023

  12/07/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 21-2023     12/07/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 20-2023

  26/06/2023  10:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 20-2023     26/06/2023  10:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 19-2023

  16/06/2023  11:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 19-2023     16/06/2023  11:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 18-2023

  08/06/2023  13:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 18-2023     08/06/2023  13:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 17-2023

  11/05/2023  13:45

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 17-2023     11/05/2023  13:45

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 16-2023

  04/05/2023  10:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 16-2023     04/05/2023  10:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 15-2023

  28/04/2023  11:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 15-2023     28/04/2023  11:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 14-2023

  25/04/2023  13:15

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 14-2023     25/04/2023  13:15

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 13-2023

  23/04/2023  18:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 13-2023     23/04/2023  18:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 12-2023

  22/04/2023  11:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 12-2023     22/04/2023  11:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 11-2023

  20/04/2023  10:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 11-2023     20/04/2023  10:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 10-2023

  14/04/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 10-2023     14/04/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 09-2023

  06/04/2023  14:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 09-2023     06/04/2023  14:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 08-2023

  24/03/2023  10:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 08-2023     24/03/2023  10:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 07-2023

  21/03/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 07-2023     21/03/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 06-2023

  09/03/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 06-2023     09/03/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 05-2023

  01/03/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 05-2023     01/03/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 04-2023

  08/02/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 04-2023     08/02/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 03-2023

  27/01/2023  14:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 03-2023     27/01/2023  14:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 02-2023

  19/01/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 02-2023     19/01/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 01-2023

  16/01/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 01-2023     16/01/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet