Mbledhjet e KQZ-së

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 03-2023

  27/01/2023  14:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 03-2023     27/01/2023  14:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 02-2023

  19/01/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 02-2023     19/01/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 01-2023

  16/01/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 01-2023     16/01/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet