Mbledhjet e KQZ-së

 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 06-2023

  21/03/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 06-2023     21/03/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 06-2023

  09/03/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 06-2023     09/03/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 05-2023

  01/03/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 05-2023     01/03/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 04-2023

  08/02/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 04-2023     08/02/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 03-2023

  27/01/2023  14:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 03-2023     27/01/2023  14:00

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 02-2023

  19/01/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 02-2023     19/01/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet
 • Mbledhja e KQZ-së Nr. 01-2023

  16/01/2023  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 01-2023     16/01/2023  13:30

  Rendi i Ditës

  Procesverbali i Mbledhjes

  Vendimet