Mbledhjet e KQZ-së    2017

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 72-2017     27/12/2017    13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 71-2017     21/12/2017    14:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 70-2017     14/12/2017    13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 69-2017     11/12/2017    11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 68-2017     07/12/2017    13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 67-2017     02/12/2017    13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 66-2017     29/11/2017    13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 65-2017     23/11/2017    11:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 64-2017     21/11/2017    15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 63-2017     14/11/2017    10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 62-2017     08/11/2017    19:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 61-2017     06/11/2017    15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 60-2017     03/11/2017    12:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 59-2017     01/11/2017    15:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 58-2017     31/10/2017    13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 57-2017     30/10/2017    10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 56-2017     27/10/2017    14:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 55-2017     26/10/2017    10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 54-2017     18/10/2017    13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 53-2017     09/10/2017    11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 52-2017     05/10/2017    10:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 51-2017     02/10/2017    13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 50-2017     28/09/2017    13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 49-2017     22/09/2017    11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 48-2017     16/09/2017    12:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 47-2017     13/09/2017    14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 46-2017     12/09/2017    14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 45-2017     11/09/2017    14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 44-2017     06/09/2017    16:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 43-2017     30/08/2017    09:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 42-2017     25/08/2017    11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 41-2017     17/08/2017    10:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 40-2017     07/08/2017    13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 39-2017     24/07/2017    11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 38-2017    08/07/2017    12:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 37-2017    06/07/2017    15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 36-2017    05/07/2017    14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 35-2017    03/07/2017    15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 34-2017    29/06/2017    13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 33-2017    23/06/2017    14:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 32-2017    19/06/2017    16:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 31-2017    17/06/2017    11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 30-2017    15/06/2017    14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 29-2017    11/06/2017    11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 28-2017    09/06/2017    13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 27-2017    08/06/2017    13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 26-2017    06/06/2017    16:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 25-2017    05/06/2017    16:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 24-2017    02/06/2017    12:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 23-2017    01/06/2017    12:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 22-2017    31/05/2017    16:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 21-2017    29/05/2017    13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 20-2017    26/05/2017    14:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 19-2017    26/05/2017    10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 18-2017    24/05/2017    17:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 17-2017    23/05/2017    16:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 16-2017    19/05/2017    10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 15-2017    18/05/2017    14:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 14-2017    16/05/2017    15:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 13-2017    15/05/2017    09:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 12-2017    12/05/2017    09:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 11-2017    11/05/2017    16:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 10-2017    28/04/2017    12:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 09-2017    27/04/2017    13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 08-2017    26/04/2017    13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 07-2017    14/04/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 06-2017    30/03/2017    13:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 05-2017    10/03/2017    10:30

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 04-2017   22/02/2017    13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 03-2017   20/02/2017    13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 02-2017   30/01/2017    12:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 01-2017   16/01/2017    14:00