Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Periudha për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës (29 mars – 3 prill 2024) për votimin e 21 prillit në katër komunat Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut

Prishtinë, 29 mars 2024 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton qytetarët me të drejtë vote se ka filluar periudha për aplikim për t’u regjistruar si votues jashtë Kosovës për procesin e votimit për apo kundër largimit të kryetarëve nga funksioni i tyre në komunat Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut, që do të [...]

KQZ zgjatë deri më 28 mars afatin për aplikim për angazhimin e stafit të përkohshëm për procesin e votimit të 21 prillit

Prishtinë, 25 mars 2024 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se është zgjatur afati për aplikim  në disa nga pozitat në konkursin për angazhimin e stafit të përkohshëm për procesin e votimit për ose kundër largimit të kryetarëve nga funksionini në katër komunat Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut, i cili do të [...]

KQZ shpall konkurs për angazhimin e stafit të përkohshëm për procesin e votimit të 21 prillit në katër komunat Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut

Prishtinë, 19 mars 2024 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur konkurs për angazhimin e stafit të përkohshëm për procesin e votimit për ose kundër largimit të kryetarëve nga funksionini në katër komunat Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut, i cili do të mbahet më 21 prill 2024. Konkursi është shpallur për 25 [...]

Periudha për ndërrimin e Qendrës së Votimit brenda komunës (18 mars – 3 prill 2024) dhe për kundërshtimin e pasaktësive në Listën Votuese (18 mars – 5 prill 2024)

Prishtinë, 18 mars 2024 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton qytetarët me të drejtë vote se ka filluar periudha për ndërrimin e Qendrës së Votimit brenda komunës për procesin e votimit për apo kundër largimit të kryetarëve nga funksioni në komunat Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut, që do të mbahet më 21 [...]

KQZ miraton listën e Qendrave të Votimit për votimin e 21 prillit në komunat Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut

Prishtinë, 18 mars 2024 – Në mbledhjen e 17-të në këtë vit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar listën me 44 Qendra të Votimit për procesin e votimit për apo kundër largimit të kryetarëve nga funksioni në komunat Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut, që do të mbahet më 21 prill 2024. Sipas [...]

Njoftim nga mbledhja e 17-të: KQZ miraton Listën Preliminare të Votuesve për votimin e 21 prillit në 4 komuna dhe emërimi i anëtarëve të Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve

Prishtinë, 18 mars 2024 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhjen e 17-të për këtë vit, të kryesuar nga kryesuesi, Kreshnik Radoniqi. Në fillim të mbledhjes, u prezantua një raport lidhur me përgatitjet për organizimin e procesit të votimit për apo kundër largimit të kryetarëve nga funksioni në komunat Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë [...]

Periudha për ndërrimin e Qendrës së Votimit brenda komunës (18 mars – 3 prill 2024) dhe për kundërshtimin e pasaktësive në Listën Votuese (18 mars – 5 prill 2024)

Prishtinë, 18 mars 2024 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton qytetarët me të drejtë vote se ka filluar periudha për ndërrimin e Qendrës së Votimit brenda komunës për procesin e votimit për apo kundër largimit të kryetarëve nga funksioni në komunat Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut, që do të mbahet më 21 [...]

Go to Top