Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

KQZ-ja merr pjesë në punëtorinë e komisionit ad-hoc për reformën zgjedhore, diskutohen rekomandimet e vëzhguesve të BE-së

Prishtinë, 26 tetor 2022 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është bërë pjesë aktive eprocesit të reformës zgjedhore, që po udhëhiqet nga Kuvendi i Kosovës, përmeskomisionit ad-hoc. Të martën, kryetari i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi dhe anëtarët Alim Rama, ArianitElshani, Sami Hamiti, Gordana Laban, kryeshefi ekzekutiv i SKQZ-së, Burim Ahmetajdhe zyrtarë të tjerë të institucionit, morën pjesë [...]

KQZ-ja publikoi raportet financiare të partive politike për vitin 2021

Prishtinë, 24 tetor 2022 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve publikoi raportet e paaudituara financiare të partive politike të vitit 2021. Duke pasur parasysh se ende nuk është bërë auditimi i këtyre raporteve, publikimi i tyre shoqërohet me tekstin sqarues: “Këto raporte financiare janë të paaudituara dhe mund të pësojnë ndryshime dhe saktësime gjatë procesit të auditimit”. Pas [...]

KQZ shpall konkurs për pozitën: Drejtor i Zyrës për Regjistrim, Certifikim dhe Kontroll Financiar të Subjekteve Politike

Prishtinë, 21 tetor 2022 – Pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 08/L-122 për ndryshimin dheplotësimin e ligjit nr. 03/L-174 për financimin e subjekteve politike, i ndryshuar dheplotësuar me ligjin nr. 04/L-058 dhe ligjin nr. 04/L-122 si dhe ligjit nr. 03/L-073 përzgjedhje të përgjithshme në republikën e kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr.03/L-256, [...]

Mbledhja KQZ-së: Pezullimi i partisë politike USB; miratimi i rregullores për procedurën e përzgjedhjes së Drejtorit të Zyrës

Prishtinë, 19 tetor 2022 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhjen e radhës, të kryesuar nga Kryetari i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi, ku u morën disa vendime. KQZ-ja shqyrtoi rekomandimin e Zyrës për Regjistrim të Partive Politike dhe Certifikim për pezullimin e partisë politike Ujedinjena Stranka Bošnjaka (USB), e cila nuk ka mbajtur deri më tani [...]

KQZ-ja miratoi rregulloren për procedurën e përzgjedhjes së Drejtorit të Zyrës për Regjistrim, Certifikim dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike

Prishtinë, 19 tetor 2022 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me 11 vota Për dhe asnjëkundër, ka miratuar rregulloren për procedurën e përzgjedhjes së Drejtorit të Zyrës përRegjistrim, Certifikim dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike.Miratimi i rregullores së re vjen pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 08/L-122 për ndryshimindhe plotësimin e igjit nr. 03/L-174 për [...]

KQZ-ja vëzhgoi zgjedhjet parlamentare në Republikën e Letonisë

Letoni, tetor 2022 – Një delegacion i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i përbërë nga anëtarë dhe zyrtarë të KQZ-së, mori pjesë në vëzhgimin e zgjedhjeve parlamentare në Republikën e Letonisë. Gjatë qëndrimit në Letoni, ekipi i KQZ-së vëzhgoi nga afër procesin e votimit të hershëm apo të parakohshëm në një qendër votimi si dhe mori [...]

Mbledhja e 26-të e KQZ-së: Pezullimi i partisë politike SDA dhe rekomandimi për kandidatin e radhës për deputet

Prishtinë, 4 tetor 2022 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhjen e radhës të kryesuar nga kryetari i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi. Në këtë mbledhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim për pezullimin e partisë politike Stranka Demokratske Akcije (SDA), e cila nuk ka mbajtur deri më tani kuvendin zgjedhor. Partitë politike, sipas Rregullës Zgjedhore për [...]

KQZ-ja mori pjesë në punëtorinë për zgjidhjet digjitale në raportimin, mbikëqyrjen dhe publikimin e financave të partive politike

Çeki, Pragë 26 – 27 shtator – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori pjesë në punëtorinë e oranizuar nga Zyra Regjionale e Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) me temën: “Zgjidhjet digjitale në raportimin, mbikëqyrijen dhe publikimin e financave të partive politike”. Në këtë punëtori dy ditore, e cila mblodhi rreth 40 zyrtarë nga trupat menaxhuese [...]

Go to Top