main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 24-05-2017 10:30

  Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Kaçanik

  Shkarko
 • 24-05-2017 10:30

  Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Istog

  Shkarko
 • 24-05-2017 10:22

  Vendim për rritjen e numrit të votuesve në Vendvotim për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosoves, që do të mbahen më 11 qershor 2017

  Shkarko
 • 18-05-2017 15:31

  Vendim për miratimin e Specifikave të Broshurave të Subjekteve Politike dhe Kandidatëve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

  Shkarko
 • 18-05-2017 15:30

  Vendim për miratimin e Specifikave Teknike të Fletëvotimeve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

  Shkarko
 • 18-05-2017 15:29

  Vendim për emërimet

  Shkarko
 • 18-05-2017 10:46

  Vendim për Miratimin e Procedurave të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve

  Shkarko
 • 18-05-2017 10:45

  Vendim për miratimin e Planit Operativ të Sigurisë për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

  Shkarko
 • 18-05-2017 10:44

  Vendim për ndryshimin e nenit 24 të Rregullores së KQZ-së 01/2013, për Organizimin e Sekretariatit të KQZ-së

  Shkarko
 • 18-05-2017 10:37

  Vendim për miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

  Shkarko