main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 11-05-2017 21:03

  Vendim për miratimin e planit operacional për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

  Shkarko
 • 11-05-2017 21:02

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 26-04-2017 00:00

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 31-03-2017 10:56

  Vendim për ridizajnimin e uebfaqes së KQZ-së

  Shkarko
 • 31-03-2017 09:29

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 14-03-2017 15:29

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 13-03-2017 09:53

  Vendim për miratimin e Udhëzimit Administrativ nr. 01/2017 për Procedurën e Zëvendësimit të Anëtarëve të Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 13-03-2017 09:51

  Vendim për miratimin e Memorandumit të Bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Diasporës (MeD) dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ)

  Shkarko
 • 13-03-2017 09:50

  Vendim për miratimin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të KQZ-së për vitin 2018-2020

  Shkarko
 • 10-03-2017 15:18

  Vendim për shqiptimin e gjobës - Partia Nacional Demokratike Shqiptare

  Shkarko