Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Ballina 2018-05-20T09:20:24+00:00
Valdete Daka emërohet Kryetare e KQZ-së në mandatin e dytë

Valdete Daka emërohet Kryetare e KQZ-së në mandatin e dytë

Prishtinë, 27 prill 2018 – Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, e ka emëruar Kryetare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Dakën. Presidenti Thaçi e ka marrë këtë vendim në mbështetje të nenit 84 (pika 26) dhe nenit 139 (paragrafi 3) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 61 (paragrafët 1 dhe 2) të Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e  ...
Regjistrimi i Partisë Politike: “Lëvizja për Drejtësi”, i hapur për shqyrtim publik

Regjistrimi i Partisë Politike: “Lëvizja për Drejtësi”, i hapur për shqyrtim publik

Prishtinë, 15 mars 2018 – “Lëvizja për Drejtësi” e ka kompletuar kërkesën për regjistrim, të parashtruar në Zyrën për Regjistrim të Partive Politike dhe Certifikim, pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Vendimi për regjistrim të iniciativës politike, do të merret nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pas përfundimit të periudhës shtatë (7) ditore, gjatë të cilës publiku mund t’i shqyrtojë dokumentet e regjistrimit. Sipas  ...
Misioni për Vëzhgimin e Zgjedhjeve i Bashkimit Evropian publikoi raportin përfundimtar për Zgjedhjet Lokale 2017

Misioni për Vëzhgimin e Zgjedhjeve i Bashkimit Evropian publikoi raportin përfundimtar për Zgjedhjet Lokale 2017

Misioni Vëzhgues i Zgjedhjeve (MVZ) i Bashkimit Evropian ka publikuar raportin përfundimtar me titull: “Zgjedhjet për Kryetarë të Komunave dhe Kuvende Komunale në Kosovë – 22 tetor 2017”. Raporti në fjalë është i qasshëm në tri gjuhët: shqip, serbisht dhe anglisht. Ky raport është i qasshëm edhe në faqen e KQZ-së: Raporti  ...
KQZ-ja pranoi raportin përfundimtar të vëzhguesve të BE-së për Zgjedhjet Lokale të 22 tetorit

KQZ-ja pranoi raportin përfundimtar të vëzhguesve të BE-së për Zgjedhjet Lokale të 22 tetorit

Prishtinë, 12 shkurt 2018 – Kryetarja e KQZ-së Valdete Daka priti në takim shefin e Misionit të BE-së për Vëzhgimin e Zgjedhjeve (MVZ), Alojz Peterle i cili shoqërohej nga bashkëpunëtorë të tij. Në emër të KQZ-së, kryetarja Daka pranoi raportin përfundimtar “Zgjedhjet për Kryetarë të Komunave dhe Kuvende Komunale në Kosovë” të Misionit për Vëzhgimin e Zgjedhjeve.  ...
KQZ-ja lanson ueb-faqen e re

KQZ-ja lanson ueb-faqen e re

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shënoi për të gjashtë herë me radhë Ditën Globale të Zgjedhjeve.  Me rastin e kësaj dite, në një ngjarje solemne u lansua ueb-faqja e re e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përmes së cilës synohet që publiku të arrijë më lehtë tek informacionet që kanë të bëjnë me zgjedhjet. Në këtë ceremoni, ku të pranishëm ishin drejtues të institucioneve  ...

Shërbimet për Votuesit

Shërbimet për Subjektet Politike

Shërbimet për OJQ dhe Medie

Ndryshimet e fundit

Përditësimi i Regjistrit të Partive Politike

15.05.2018 – Zyra për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim ka bërë azhurnimin e Regjistrit të Partive Politike.

Raportet Financiare Vjetore të Subjekteve Politike

Janë publikuar Raportet financiare vjetore të Subjekteve Politike dhe Auditimet. Këtu janë të përfshira raportet për periudhën 2011 – 2016.

Publikimi i Pyetjeve më të Shpeshta

KQZ ka publikuar pyetjet më të shpeshta që parashtrohen nga votuesit lidhur me Zgjedhjet.

Lexo më shumë

Qasshmëria në Zgjedhje

Më shumë

E-Mësimi

Më shumë

Vendimet e KQZ-së

Më shumë

Pyetjet më të Shpeshta

Më shumë

Platforma e Raportimit të Shkeljeve Zgjedhore

Më shumë

Zgjedhjet e fundit në Kosovë

Më shumë

Informimi dhe Edukimi për Zgjedhje

Me shumë

Ngjarjet e KQZ-së

23/03/2018

11:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 08-2018

12/03/2018

13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 07-2018

09/03/2018

13:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 06-2018

Lexo më shumë

Ju lutemi regjistrohuni këtu që të njoftoheni për lajmet më të reja

Subscribe