Vendimet e KQZ-së 2023

  • 27/01/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 03-2023

    27/01/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 03-2023

  • 19/01/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 02-2023

    19/01/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 02-2023

  • 16/01/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 01-2023

    16/01/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 01-2023