Vendimet e KQZ-së 2023

 • 11/05/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 17-2023

  11/05/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 17-2023

 • 04/05/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 16-2023

  04/05/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 16-2023

 • 28/04/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 15-2023

  28/04/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 15-2023

 • 25/04/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 14-2023

  25/04/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 14-2023

 • 23/04/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 13-2023

  23/04/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 13-2023

 • 22/04/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 12-2023

  22/04/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 12-2023

 • 20/04/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 11-2023

  20/04/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 11-2023

 • 14/04/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 10-2023

  14/04/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 10-2023

 • 06/04/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 09-2023

  06/04/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 09-2023

 • 09/03/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 06-2023

  09/03/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 06-2023

 • 01/03/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 05-2023

  01/03/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 05-2023

 • 08/02/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 04-2023

  08/02/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 04-2023

 • 27/01/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 03-2023

  27/01/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 03-2023

 • 19/01/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 02-2023

  19/01/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 02-2023

 • 16/01/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 01-2023

  16/01/2023 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 01-2023