Vendimet e KQZ-së 2018

23/03/2018– Vendim për regjistrimin e partisë poltike “Lëvizja për Drejtësi-LD”

23/03/2018– Vendim për shfuqizimin e vendimit për pezullim të partisë poltike “Partia Republikane e Kosovës-PRK”

23/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Lipjan z. Naim Stullca

02/03/2018– Vendim për refundimin e pagesës së Certifikimit

02/03/2018– Vendim për pezullimin nga regjistri i Partive Politike “Partia Republikane e Kosovës-PRK”

02/03/2018– Vendim për shqiptimin e gjobës e Partisë Politike “Stranka Demokratske Akcije-SDA”

02/03/2018– Vendim për pezullimin e Partisë Politike “Balli Kombëtar i Kosovës-BKK”

02/03/2018– Vendim për pezullimin e Partisë Politike “Partia e Ballit-PB”

02/03/2018– Vendim për pezullimin e Partisë Politike “Partia Liberale e Kosovës-PLK”

02/03/2018– Vendim për pezullimin e Partisë Politike “Partia e Fortë-PF”

02/03/2018– Vendim për pezullimin e Partisë Politike “Partia Demokratike e Unitetit-PDU”

02/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Kamenicë z. Bekim Fazliu

02/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Kamenicë znj. Drenusha Fetiu

02/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovicë të Veriut znj. Danijela Vujčič

02/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Shtime z. Milot Deliu

02/03/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Shtime znj. Fatmire Ferati

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Afrim Shabani

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Pejës z. Nezir Berisha

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Pejë z. Avni Shala

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Obiliq z. Slaviša Spasič

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Malishevë z. Genc Shurdhaj

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal  në Kamenicë z. Isah Hoda

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Shemsedin Elezi

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Deçan z.  Milazim Mushkolaj

15/02/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Istog z. Selajdin Bytyqi

15/02/2018– Vendim për ndryshim të emrit të Partisë Politike Nisma

15/02/2018– Vendim për ndryshim të emrit të Partisë Politike Bosnjacka Stranka Demokratske Akcije Kosova

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Benjamin Ejupi

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Karanfil Haxhillari

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Edis Aljili

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Burim Berisha

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mamushë z. Nehat Taçi

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Bashkim Beha

31/01/2018– Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Zubin Potok z. Zenel Jakupi

23/01/2018- Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2018

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Klinë (Xhevxhet Berisha)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Klinë (Brahim Mehmetaj)

12/01/2018- Vendim mbi zevendesimin e anetares se Kuvendit Komunal – Istog (Hajrush Shoshi)

12/01/2018- Vendim mbi zevendesimin e anetares se Kuvendit Komunal – Hani i Elezit (Sabrije Krasniqi)

12/01/2018- Vendim mbi zevendesimin e anëtarit të Kuvendit Komunal – Hani i Elezit ( Nuriman Kuka )

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Hani i Elezit ( Sabedin Hasallar )

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike- Partia Konservatore e Kosovës-PK

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Hani i Elezit ( Isni Bushi )

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Vushtrri (FATON SHABANI)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Vushtrri (BASRI MENXHIQI)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Vushtrri (AGIM BREGAJ)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Shtime (Reshat Mujota)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Obiliq ( Labinot Mirena )

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Obiliq (Armend Rushiti)

12/01/2018- Vendim për shfuqizimin e pezullimit

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike- Lëvizja Islame Bashkohu – LISBA

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike – Kosova Turk Adalet Partisi-KTAP

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike- Hrvatska Stranka Kosova-HSK

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike- Fronti Demokratik për Bashkim Kombëtar-FDBK

12/01/2018- Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike – Centar Demokratske Unije-CDU

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Leposaviq (Ivanka Nedelkovic)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Ferizaj (Xhafer Berisha)

12/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Vushtrri (Kushtrim Hyseni)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Rahovec (Afrim Dina)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Mitrovicë e Jugut (Fidane Hasani)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Rahovec (Artan Zenuni)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Gjakovë (Faton Gutaj)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Mamushë (Fuat Tac)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Ferizaj (Zymrije Haxhimusa)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Kllokot (Ognjen Krcmarevic)

05/01/2018- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Mitrovicë e Jugut (Jeton Zeneli)

05/01/2018- Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2018