Vendimet e KQZ-së 2019

27/12/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Muharrem Elezkurtaj

27/12/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Mitrovicë të Veriut znj. Marija Bogosavljevic

27/12/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë z. Sali Golaj

24/12/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Pajtim Hodolli

24/12/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Fushë Kosovë z. Mensur Graiçevci

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Nova Bosnjacka Snaga

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Nova Snaga

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Partia e të Gjelbërve të Kosovës

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Partia Liberale e Kosovës

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Partia Nacional Demokratike Shqiptare

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Partia Republikane e Kosovës

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Srpska Narodna Partija Kosova

04/12/2019- Vendim për largimin nga regjistri i partive politike të partisë politike Socijaldemokratska Stranka Gora

04/12/2019- Vendim për zëvendësime të anëtarëve të Kuvendeve Komunale

27/11/2019- Vendim për certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019

12/11/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komuna në Klinë z. Arben Limanaj

12/11/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komuna në Pejë z. Mentor Bajri

07/11/2019- Vendimi për shpalljen e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Kosovës të 6 Tetorit 2019

31/10/2019- Vendimi për vazhdim të vlefshmërisë për distinktivët e vëzhguesve të akredituar që të mund të vazhdojnë të vëzhgojnë punën e Qendrës për Numërim dhe Rezultate – QNR

31/10/2019- Vendim për plotësim të vendimit 195/2019 mbi caktimin e lartësisë së mjeteve nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2019

10/10/2019- Vendimi nr 1445/2019 për rritje të numrit të vëzhguesve në QNR

02/10/2019- Vendimi nr 1336/2019 për zv Ferdane Beqiri

20/09/2019- Vendimi nr 1141/2019 për Akreditim të Vëzhguesve EUEOM – Gr 1

20/09/2019- Vendimi nr 1137/2019 për ZV Arbnor Salihu

20/09/2019- Vendimi nr 1135/2019 për emerimine Ardian Raci KKZ

20/09/2019- Vendimi nr 1125/2019 për dizajnin, përmbajtejn dhe formatin e fletvotimeve

20/09/2019- Vendimi nr 1124/2019 për përmbajtjen e dizajnit të broshurave të S.P dhe Kandidatëve

19/09/2019- Vendimi nr 1106/2019 për akreditim_KosSev

19/09/2019- Vendimi nr 1105/2019 për akreditim Centar za Mir i Toleranciju – Gr 1

18/09/2019- Vendimi nr 1089/2019 miratohet rekomandimi i zyrës për de-qertifikim

18/09/2019- Vendimi nr 1088/2019 për rritjen e nr të votuesve

18/09/2019- Vendimi nr 1087/2019 për plotësim ndryshimin e vendimeve për përbërjen e këshillave

17/09/2019- Vendimi nr 1076/2019 për akreditim të medias Graqanica online

17/09/2019- Vendimi nr 1074/2019 për akreditim të medias Arberesh info

17/09/2019- Vendimi nr 1073/2019 për akreditim të ORG Joqeveritare Syri i Vizionit

17/09/2019- Vendimi nr 1071/2019 për akreditim te D4D

17/09/2019- Vendimi nr 1066/2019 për zv Njomza Demaj

17/09/2019- Vendimi nr 1065/2019 për zv Qemal Krasniqi

10/09/2019- Vendimi nr 1005/2019 për qertifikimin e Koalicionit Vakat

10/09/2019- Vendimi nr 1004/2019 për qertifikimin e S.P PDK

10/09/2019- Vendimi nr 1003/2019 për qertifikimin e S.P LDK

10/09/2019- Vendimi nr 1002/2019 për qertifikimin e S.P AAK-PSD

10/09/2019- Vendimi nr 1000/2019 për Akreditim të Vëzhguesve KDI – Gr 1

09/09/2019- Vendimi nr 990/2019 ESMIR KASI

09/09/2019- Vendimi nr 989/2019 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA-SLS

09/09/2019- Vendimi nr 987/2019 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA

09/09/2019- Vendimi nr 986/2019 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA – NDS

09/09/2019- Vendimi nr 985/2019 PARTIJA KOSOVSKIH SRBA – PKS

09/09/2019- Vendimi nr 984/2019 POKRET ZA GORA – PG

09/09/2019- Vendimi nr 983/2019 STRANKA DEMKRATSKE AKCIJE – SDA

09/09/2019- Vendimi nr 982/2019 SLOBODA

09/09/2019- Vendimi nr 981/2019 SRPSKA LISTA

09/09/2019- Vendimi nr 980/2019 NISMA- AKR – PD

09/09/2019- Vendimi nr 979/2019 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS – PREBK

09/09/2019- Vendimi nr 978/2019 FJALA

09/09/2019- Vendimi nr 977/2019 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS

09/09/2019- Vendimi nr 976/2019 KOSOVA DEMOKRATIK TURK PARTISI

09/09/2019- Vendimi nr 975/2019 KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA – KNRP

09/09/2019- Vendimi nr 974/2019 LËVIZJA VETËVENDOSJE

09/09/2019- Vendimi nr 973/2019 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM- PAI

09/09/2019- Vendimi nr 972/2019 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJËVE TË KOSOVËS

09/09/2019- Vendimi nr 971/2019 PARTIA EUROATLANTIKE E KOSOVËS – PEK

09/09/2019- Vendimi nr 970/2019 PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE – PLE

09/09/2019- Vendimi nr 966/2019 për zv në K.Komunal Gjilan

09/09/2019- Vendimi nr 965/2019 Udhezim për KKZ dhe KVV

09/09/2019- Vendimi nr 964/2019 për ndryshim dhe plotesimin për caktimin e afteve zgjedhore

05/09/2019- Vendimi nr 919/2019 për emërimin e KKZ-ve

04/09/2019- Vendimi nr 917/2019 shfuqizimin e mases se pezullimit per P.P

02/09/2019- Vendimi nr 901/2019 për publikim të Qendrave të Votimit

02/09/2019- Vendimi nr 900/2019 për zv e anetarit te KQZ-së në Këshillat e KQZ-së

31/08/2019- Vendimi nr 869/2019 për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike

31/08/2019- Vendimi nr 867/2019 për mos aprovim të kërkesës së partisë politike – Partija Kosovskih Srba

31/08/2019- Vendimi nr 868/2019 për pezullimin e partisë politike – Partija Kosovskih Srba nga regjistri i partive

31/08/2019- Vendimi nr 870/2019 për shqiptimin e gjobës partisë politike – Partija Kosovskih Srba

30/08/2019- Vendimi nr 863/2019 për zv Misin Berisha

28/08/2019- Vendim nr 827/2019 për miratimin e planit operacional për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019

27/08/2019- Vendim nr 824/2019 për caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019

27/08/2019- Vendim nr 828/2019 formohet këshilli mbikqyres për I.P

27/08/2019- Vendim nr 826/2019 për zgjatje të orarit

27/08/2019- Vendim nr 824/2019 për caktimin e afateve te aktiviteteve zgjedhore

26/08/2019- Vendimi nr 809/2019 për zv Drangan Periç

05/08/2019- Vendimi nr 919/2019 për emërimin e KKZ-ve

07/06/2019- Vendim për emërimin e Zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv të Sekretariatit të KQZ-së

07/06/2019- Vendim për emërimin e Drejtorit të ZRPCC-së

27/05/2019- Vendim për certifkimin e rezultateve përfundimetare për Kryetare Komune – Zveçan

27/05/2019- Vendim për Certifkimin e Rezultateve Përfundimetare për Kryetar Komune – Zubin Potok

27/05/2019- Vendim për certifkimin e rezultateve përfundimetare për Kryetar Komune – Mitrovicë e Veriut

27/05/2019- Vendim për certifkimin e rezultateve përfundimetare për Kryetar Komune – Leposaviq

27/05/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Fushë Kosovë

23/05/2019- Vendim për shpalljen e rezultateve perfundimtare

10/05/2019- Vendim për shqiptimin e gjobës Partisë Politike-PDU

10/05/2019- Vendim për çregjistrim e Partisë Politike-SNSD

10/05/2019- Vendim për çregjistrim e Partisë Politike-Partia e Fortë

10/05/2019- Vendim për çregjistrim e Partisë Politike-Partia e Ballit

08/05/2019- Vendim per miratimin e tingullit, llogos, slloganit dhe dizajnit

08/05/2019-  Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komuna në Lipjan z.Alban Salihu

19/04/2019- Vendim për ndryshimin e vendimit të KQZ-së, për caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore

12/04/2019- Vendim për miratimin e aktiviteteve të Informimit Publik për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në Komunat: Mitrovicë e Veriut, Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan

12/04/2019- Vendim për kufizimin e shpenzimeve të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në: Mitrovicë Veriore, Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan

12/04/2019- Vendim për refuzimin e kërkesës së Kryesuesit të Kuvendit Komunal në Junik, për zëvendësimin e anëtarit të Kuvendit Komunal z. Lulzim Gacaferi, subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje

10/04/2019- Vendim për miratimin e planit operacional për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në komunat: Mitrovicë e Veriut, Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan

10/04/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Viti z. Ramadan Deliu

10/04/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Elisa Karadži

10/04/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Getoar Besimi

10/04/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovicën e Veriut z. Igor Rajćić

10/04/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Deçan z. Ilir Ferizaj

08/04/2019- Vendim për caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore sipas Rregullës Zgjedhore nr. 15/2013 për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme në Komunat Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut – 19 Maj 2019

28/03/2019- Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2019

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Renan Imami

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Arbër Vokrri

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gllogoc z. Gentrit Gërguri

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Istog z. Riza Dreshaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Istog z. Labinot Aliaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovicë e Veriut z. Dušan Milutinovič

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Xhevat Demiri

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Rijad Elezi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Istog z. Ruzhdi Metaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjilan z. Isa Agushi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Lipjan z. Arif Miftari

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prizren z. Islam Ukaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë z. Rrok Luli

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Pejë znj. Drita Haxhijaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Pejë znj. Gyltene Zeka

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Podujevë z. Bunjamin Hoti

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Prishtinë z. Hafiz Krasniqi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Suharekë z. Lirim Qatani

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Novobërdë z. Zymer Zymeri

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Suharekë z. Jahi Zeqiri

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Rahovec znj. Shqipe Tara-Sokoli

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Lipjan znj. Fatime Krasniqi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Zubin Potok z. Jahir Kamberi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Skenderaj znj. Dorata Ndreshaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Rahovec z. Fehmi Hoxha

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Gjakovë z. Xhavit Alijaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Viti. znj. Zejnepe Osmani

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Vushtrri. z. Hajriz Mustafa

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Rahovec. znj. Rukije Krasniqi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Vushtrri. z. Fitim Halili

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Vitisë. znj. Taibe Ibrahimi

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovica e Jugut. z. Remzi Rrahmani

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovica e Jugut. z. Nysret Cubreli

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtares së Kuvendit Komunal në Gllogoc. znj. Florentina Kukaj

28/03/2019- Vendim për emërimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Mitrovicë e Jugut z. Ilmi Shabani