Kontakto me KQZ-në

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

  Rr. Migjeni. nr. 21, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

    0 800 55 555

  [email protected]

Zyra e Kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

  +383 (0) 38 200 23 513

  [email protected]

Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv

  +383 (0) 38 211 337

  [email protected]

Zyra për Regjistrim, Certifikim dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike

  +383 (0) 38 200 81 010

  [email protected]

Zyrtar Përgjegjës për Mbrojtjen e Sinjalizuesve në KQZ

 Azemine Beqiri

+ 038 (0) 221 440

[email protected]

Zëdhënësi i KQZ-së

  +383 (0) 38 211 033

  [email protected]

Divizioni për Shërbimin e Votuesve

  0 800 55 555

Divizioni për Edukimin dhe Informimin e Votuesve

  +383 (0) 38 212 440

  [email protected]

Adresat e Zyrtarëve Komunal të Zgjedhjeve