Vendimet e KQZ-së 2017

27/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve të rivotimit për Kryetar Komune
në Istog për Raundin e dytë

27/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine (Mimoza Sylejmani)

27/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine (Qendrim Sahiti)

27/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine (Milot Podvorica)

27/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Rahovec (Afrim Berisha)

21/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Lipjan

21/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Junik

21/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Gjakove

21/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Dragash

21/12/2017- Vendim per shpalljen e rezultateve perfundimtare te Zgjedhjeve te Rivotimit per Kryetar Komune te Raundit te Dyte ne Istog

20/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine

18/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Mitrovice e Jugut

18/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Mitrovice e Veriut

18/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Lipjan

18/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Obiliq

14/12/2017- Vendim per certifikimin e rezultateve perfundimtare te Zgjedhjeve Lokale 2017 per Kryetar Komune ne Kllokot

14/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Viti

14/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prizren

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Mamushe

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Gjilan

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Gjilan

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Prishtine

13/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Gjilan

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Dragash

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Decan

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Peje

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Peje

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Mitrovice e Jugut

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Kacanik

11/12/2017- Vendim per zevendesimin e anetareve te Kuvendit Komunal – Kacanik

11/12/2017- Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Ferizaj

11/12/2017- Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Prishtine

11/12/2017- Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Prizren

11/12/2017- Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kline

11/12/2017- Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Rahovec

11/12/2017- Vendim per certifikimin e listes perfundimtare te votuesve per perseritjen e raundit te dyte per zgjedhje per Kryetar Komune ne Istog 17 dhjetor 2017

11/12/2017- Vendim per caktimin e numrit te fletvotimeve per vendvotim per perseritjen e votimit, Raundin e dyte te Zgjedhjeve per Kryetar Komune ne Istog

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Decan

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Decan

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Junik

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Kacanik

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Malishevë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Gjakovë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Gjakovë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Ferizaj

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Gjakovë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Podujevë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal – Gjakovë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal Lipjan

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal në Skenderaj

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal në Zvecan

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal Mitrovicë e Veriut

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal Gracanicë

07/12/2017- Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal Leposaviq

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Partesh

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Vushtrri

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Malishevë

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Suhareke

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Shtime

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Podujeve

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Obiliq

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Mitrovicën e Jugut

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kamenicë

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kacanik

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gjilan

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gjilan

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gjakovë

07/12/2017- Vendim për shpallje të rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve për Kryetar Komune të raundit të dytë

07/12/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kuvendin Komunal në Vushtrri

07/12/2017- Vendim për përbërjën e anëtarëve të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) për përsëritjen e votimit për zgjedhjet e raundit të dytë për Kryetar Komune në Istog

07/12/2017- Vendim për shpalljen e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve për Kryetar Komune në raundin e dytë në Kllokot

04/12/2017- Vendim- caktimi i fushates per perseritjen e Raundit te Dyte

02/12/2017- Vendimi per riperseritjen per zgjedhjet e raundit te dyte per Kryetar Komune ne Istog

02/12/2017- Vendimi per Dizajninim, permbajtjen dhe formatin e fletevotimit per riperseritjen e zgjedhjeve per raundin e dyte per kryetar komune ne Istog

02/12/2017- Vendim per miratimin e Planit Operacional per perseritjen e votimit te Raundit te Dyte per Kryetar Komune ne Istog

02/12/2017- Vendim për miratimin e procedures per verifikimin dhe konfirmimin e votuesve jashte Kosoves per Zgjedhjet e perseritura per Raundin e dyte per Kryetar Komune ne Istog

29/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve për Kuvendin Komunal 2017

29/11/2017- Vendim për shpalljen e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve për Kryetar Komune të raundit të dytë

23/11/2017- Vendim për rinumërim të fletëvotimeve -Prizren

23/11/2017- Vendim për rinumërim të fletëvotimeve -Dragash

23/11/2017- Vendim për rinumërim të fletëvotimeve -Rahovec

23/11/2017- Vendim për rinumërim të fletëvotimeve -Prishtinë

08/11/2017- Vendim për përsëritjen e votimi në tri (3) qendrat e votimit në Komunën e Parteshit për Kryetar Komune

08/11/2017- Vendim për caktimin e numrit të fletëvotimeve për rivotim për Kryetar Komune në Partesh

08/11/2017- Vendim për përbërjën e anëtarëve të Këshillave të vendvotimeve (KVV) për Zgjedhjet e Raundit të Dytë për Kryetar Komune

08/11/2017- Vendim për dizajn të fletëvotimeve për Partesh

08/11/2017- Vendim për shpallje të rezultateve përfundimtare për Kuvende Komunale

06/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Obiliq

06/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Istog

06/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Junik

06/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kamenicë

06/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gllogoc

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Novobërdë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Lipjan

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Mitrovicën e Jugut

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Mitrovicën e Jugut

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Fushë Kosovë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Klinë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kacanik

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Dragash

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gjakovë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Mamushë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Malishevë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Zvecan

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Zubin Potok

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Gracanice

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Ranilug

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Kllokot

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Viti

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Ferizaj

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Suharekë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Shtërpcë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Shtime

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Vushtrri

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Skenderaj

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Prizren

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Prishtinë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Podujevë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Pejë

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Rahovec

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Mitrovicën e Veriut

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Decan

03/11/2017- Vendim për certifikimin e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Han të Elezit

03/11/2017- Vendim për dizajnin, përmbajtjen dhe formatin e fletëvotimit për raundin e dytë të Zgjedhjeve për Kryetar të Komunave 2017

03/11/2017- Vendim për caktimin e numrit të fletëvotimeve për vendvotim për raundin e dytë të Zgjedhjeve për Kryetar të Komunave 2017

02/11/2017- Vendim për miratimin e rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve për rinumërimin e fletëvotimeve

27/10/2017- Vendim për miratimin e rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve

27/10/2017- Vendim për miratimin e rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve për rinumërimin e rezultatëve

19/10/2017- Vendim për miratimin e Planit të Konferencave për ditën e Zgjedhjeve Lokale të 22 tetorit 2017

19/10/2017- Vendim për miratimin e Udhëzimit për Raportimin e Shkeljeve Zgjedhore

19/10/2017- Vendim për zëvendësim në Kuvendin Komunal në Suharekë

19/10/2017- Vendim për zëvendësim në Kuvendin Komunal në Prishtinë

19/10/2017- Vendim për zëvendësimin e ish-anëtarit të KQZ-së në Këshillat KQZ-së

18/10/2017- Vendim per zevendesim Komunal Suharek

18/10/2017- Vendim per zevendesim Vjollca Rizani

18/10/2017- Vendim për zëvendësimin e ish-anëtarit të KQZ-së në Këshillat e KQZ-së

10/10/2017- Vendim për zëvendësimin e anëtarëve të Kuvendit Komunal të Vushtrisë

10/10/2017- Vendim mbi miratimin e rekomandimit të Këshillit Mbikqyrës të Strategjisë së Informimit Publik

29/09/2017- Vendim për emërimin e anëtarëve të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) për Zgjedhjet Lokale 2017

29/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Vushtrri

29/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Malishevë

29/09/2017- Vendim për miratimin e dizajnit të ballinës së ëebfaqes zyrtare të KQZ-së

29/09/2017- Vendim për përcaktimin e kryesuesve të vendvotimit për raundin e dytë (II) të Zgjedhjeve, për Zgjedhjet Lokale 2017

25/09/2017- Vendim për rritjen e numrit të votuesve në vendvotim për Zgjedhjet Lokale 2017

25/09/2017- Vendim për plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Leposaviq

25/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Leposaviq

25/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Podujevë

25/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Rahovec

25/09/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Skenderaj

25/09/2017- Vendim për miratimin e doracakut për procedurat e votimit dhe numërimit për Zgjedhjet Lokale 2017

25/09/2017- Vendim për certifikimin e listës përfundimtare të votuesve për Zgjedhjet Lokale 2017

25/09/2017- Vendim për Dizajnin, Përmbajtjen dhe Formatin e Fletëvotimeve për Zgjedhje Lokale 2017

25/09/2017- Vendim për Caktimin e Numrit të Fletëvotimeve dhe Broshurave për Vendvotim për Zgjedhjet Lokale 2017

07/09/2017- Vendim për zëvendësimin e anëtarëve të Kuvendit Komunal

07/09/2017- Vendim për miratimin e formularit të përputhjes së të dhënave dhe rezultateve (FPR) për zgjedhjet lokale 2017

08/08/2017- Vendim për miratimin e kërkesës së votuesve të lagjes Suhodoll i Poshtëm, Suhodoll i Epërm dhe Lagjes së Doktorëve për të votuar në komunën e Mitrovicës së Jugut

08/08/2017- Vendim për miratimin e planit të veprimit të KQZ-së për Adresimin e Rekomandimeve nga Misioni i Zgjedhjeve të BE-së për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

07/08/2017- Vendim për miratimin e rregullores nr/03/2017- për procedurat e rekrutimit, emërtimit dhe punës provuese të nënpunësve të SKQZ-së

07/08/2017- Vendim për miratimin e rregullores nr/04/2017- për avancimin në karrierë dhe transferimin e nënpunësve në SKQZ

07/08/2017- Vendim për miratimin e rregullores nr/05/2017- për kodin e mirësjelljes për stafin e KQZ-së

07/08/2017- Vendim për miratimin e rregullores nr/01/2017- për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës së SKQZ-së

07/08/2017- Vendim për miratimin e rregullores nr/02/2017- për përshkrimin e detyrave të punës dhe klasifikimin e vendeve të punës në SKQZ

07/08/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e KKZ-ve (Selajdin Beqa) në Prishtinë

07/08/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e KKZ-ve (Granit Geci) në Prishtinë

24/07/2017- Vendim për mbylljen e pesë qendrave të votimit për Zgjedhjet Lokale 2017

24/07/2017- Vendim per zëvendësimin e anëtarëve të Kuvendit Komunal

24/07/2017- Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve

24/07/2017- Vendim për krijimin e qendrave të reja të votimit për Zgjedhjet Lokale 2017

22/07/2017- Vendim per caktimin e lartesise se mjeteve nga Fondi per mbeshtetjen e subjekteve politike per gjashte mujorin e II-te 2017

08/07/2017- Vendim per rishikimin e planit te punes se KQZ per vitin 2017

08/07/2017– Vendim për Miratimin e Rishikimit të Buxhetit të KQZ-së për Vitin 2017

08/07/2017– Vendim për Miratimin e Organogrami të Stafit Jo Permanent për Zgjedhjet Lokale 2017

08/07/2017– Vendim për miratimin e buxhetit

08/07/2017– Vendim për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve të Parakohshme

08/07/2017– Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike për gjashtë mujorin e 11-të 2017

06/07/2017– Vendim për zgjatjen e orarit të punës për anëtarët e KQZ-së dhe stafin e SKQZ-së

06/07/2017– Vendim rezultatin e QNR sipas vendimit të PZAP

07/2017– Vendim për Rinumërimin e Fletëvotimeve

06/07/2017– Vendim për zëvendësim të anëtares së Kuvendit Komunal Gjilan

06/07/2017– Vendim për ndërrimin e Kuvendin Komunal Prishtinë

03/07/2017– Vendim për rinumërimin e Fletëvotimeve

03/07/2017– Vendim per emërimin e KKZ -ve në Zgjedhjet Lokale_2017

30/06/2017– Vendim për Ndryshimin dhe Plotësimin e Vendimit per Planin Operacional për Zgjedhjet Lokale 2017

29/06/2017– Vendim për Shpalljen e Rezultateve Përfundimtare të Qendrës se Numërimit dhe Rezultateve të Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

23/06/2017– Vendim për Miratimin e Planit Operacional për Zgjedhjet e Lokale 2017

23/06/2017– Vendim për Miratimin e Rekomandimit te Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve

23/06/2017– Vendim për kufizimin e shpenzimeve të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet Lokale 2017

20/06/2017– Vendim për Miratimin e Rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve (QNR)

20/06/2017– Vendim për Miratimin e Rekomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve (QNR)

16/06/2017– Vendim për miratimin e Rakomandimit të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve

10/06/2017– Vendim për Rritjen e Numrit të Vëzhguesve në QNR

10/06/2017– Vendim për Raportimin në Mënyrë Elektronike të Rezultateve Preliminare në Ditën e Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Kosovës të 11 Qershorit 2017

10/06/2017– Vendim për Miratimin e Planit Operacional për Ditën e Zgjedhjeve

09/06/2017– Vendim për ndalimin e përdorimit të mjeteve për fotografim (aparate, telefona etj) të votës gjatë procesit të votimit

09/06/2017– Vendim për miratimin e Udhëzuesit mbi Mënyrën e Ndarjes së Pozitave të Anëtarëve të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

06/06/2017– Vendim për akreditimin e mediave

03/06/2017– Vendim për Ndryshimin e Qendrave të Votimit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Shtimes, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Prishtinës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Kllokotit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Parteshit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Graçanicës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Mamushës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Junikut, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Malishevës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Vitisë, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Suharekës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Ferizajit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Shtërpcës, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

03/06/2017– Vendim për Përbërjen e Kryesuesve, Anëtarët dhe Anëtarët Rezervë të Këshillave të Vendvotimeve (KVV) në Komunën e Hanit të Elezit, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

01/06/2017– Vendim për akreditimin e mediave

01/06/2017– Vendim për Certifikimin e Listës Përfundimtare të Votuesve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

01/06/2017– Vendim për Per Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në lstog/

30/05/2017– Vendim për Përmbaitjen, Dizajnin e Broshurave te Subiekteve Politike dhe Kandidateve per Zgjedhjet e Parakohshme per Kuvendin e Kosoves 2017

30/05/2017– Vendim për Miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit mes KQZ dhe MASHT

30/05/2017– Vendim për Miratimin e Udhëzimit për Anëtarët e Këshillave të Vendvotimit

30/05/2017– Vendim për miratimin e Udhëzimit për Menaxherët e Qendrave të Votimit

29/05/2017– Udhëzim për Komisionet Komunale të Zgjedhjeve dhe Këshillat e Vendvotimeve për Identifikimin e Votueseve në Vendvotim për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

26/05/2017– Vendim për Ndryshimin e Vendimit to KQZ-së Nr/ 436/2017– për Caktimin e Afateve Zgjedhore sipas Rregullës nr 15/2013 për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme dhe të Parakohshme

24/05/2017– Vendim për zëvendesimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Viti

24/05/2017– Vendim për zëvendesimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Rahovec

24/05/2017– Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Prizren

24/05/2017– Vendim për zëvendesimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Komunën e Rahovecit

24/05/2017– Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Mitrovicë e Jugut

24/05/2017– Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Gjakovë

24/05/2017– Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Dragash

24/05/2017– Vendim për Zëvendësimin dhe Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Istog

24/05/2017– Vendim për rritjen e numrit të votuesve në Vendvotim për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosoves, që do të mbahen më 11 qershor 2017

18/05/2017– Vendim për miratimin e Specifikave të Broshurave të Subjekteve Politike dhe Kandidatëve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

18/05/2017– Vendim për miratimin e Specifikave Teknike të Fletëvotimeve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

18/05/2017– Vendim për emërimet

18/05/2017– Vendim për Miratimin e Procedurave të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve

18/05/2017– Vendim për miratimin e Planit Operativ të Sigurisë për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

18/05/2017– Vendim për ndryshimin e nenit 24 të Rregullores së KQZ-së 01/2013, për Organizimin e Sekretariatit të KQZ-së

18/05/2017– Vendim për miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

17/05/2017– Vendim për miratimin e dizajnit të doracakut të trajnimit

17/05/2017– Vendim për emërimin e KKZ-ve zgjedhjet për Kuvend

15/05/2017– Vendim për regjistrimin e Partisë Politike “Partija Kosovskih Srba-PKS”

15/05/2017– Vendim për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për subjektet politike

12/05/2017– Vendim për regjistrimin e Partisë Politike “Lëvizja VETËVENDOSJE!”

12/05/2017– Vendim për regjistrimin e Partlse Politike “Gradanska lnicijativa Srpska Lista – GiSL”

11/05/2017– Vendim për formimin e Këshillit Mbikqyrës për Informim Publik

11/05/2017– Vendim për miratimin e strategjisë së Informimit Publik për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

11/05/2017– Vendim për caktimin e afateve të aktivitetve agjedhore sipas Rregullës Zgjdhore nr/15/2013 për Zgjedhjet e Jashtëzakonëshme dhe Zgjedhjet e Parakohëshme

11/05/2017– Vendim për miratimin e planit operacional për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

11/05/2017– Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

26/04/2017– Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

31/03/2017– Vendim për ridizajnimin e uebfaqes së KQZ-së

31/03/2017– Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

14/03/2017– Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

13/03/2017– Vendim për miratimin e Udhëzimit Administrativ nr/ 01/2017– për Procedurën e Zëvendësimit të Anëtarëve të Kuvendeve Komunale

13/03/2017– Vendim për miratimin e Memorandumit të Bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Diasporës (MeD) dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ)

13/03/2017– Vendim për miratimin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të KQZ-së për vitin 2018-2020

10/03/2017– Vendim për shqiptimin e gjobës – Partia Nacional Demokratike Shqiptare

10/03/2017– Vendim për shqiptimin e gjobës – Partia Liberale e Kosovës

10/03/2017– Vendim për shqiptimin e gjobës – Fronti Demokratik për Bashkimin Kombëtar

10/03/2017– Vendim per shfuqizim e pezullimit – Partia Liberale e Kosovës

10/03/2017– Vendim per shfuqizimin e pezullimit Fronti Demokratik për Bashkimin Kombëtar

10/03/2017– Vendim per shfuqizim e pezullimit – Partia Nacional Demokratike Shqiptare

10/03/2017– Vendim per ç’regjistrimin e Partisë Politike Lëvizja e Re Demokristiane

20/02/2017– Vendim per shfuqizimin e pezullimit

20/02/2017– Vendim për shqiptimin e gjobës

20/02/2017– Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

09/02/2017– Vendim për pezullimin e Partisë Politike

30/01/2017– Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2017

16/01/2017– Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale