main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 10-03-2017 15:15

  Vendim per shfuqizim e pezullimit - Partia Liberale e Kosovës

  Shkarko
 • 10-03-2017 15:15

  Vendim per shfuqizimin e pezullimit Fronti Demokratik për Bashkimin Kombëtar

  Shkarko
 • 10-03-2017 15:14

  Vendim per shfuqizim e pezullimit - Partia Nacional Demokratike Shqiptare

  Shkarko
 • 10-03-2017 15:12

  Vendim per ç'regjistrimin e Partisë Politike Lëvizja e Re Demokristiane

  Shkarko
 • 20-02-2017 16:13

  Vendim per shfuqizimin e pezullimit

  Shkarko
 • 20-02-2017 16:12

  Vendim për shqiptimin e gjobës

  Shkarko
 • 20-02-2017 16:12

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • 09-02-2017 13:19

  Vendim për pezullimin e Partisë Politike

  Shkarko
 • 30-01-2017 00:00

  Vendim për caktimin e lartësisë së mjeteve nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2017

  Shkarko
 • 16-01-2017 15:42

  Vendim mbi zevendesimin e anetareve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko