main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 11-12-2017 14:07

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Prizren

  Shkarko
 • 11-12-2017 14:05

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Klinë

  Shkarko
 • 11-12-2017 14:04

  Vendim Për Certifikimin e Rezultateve Përfundimtare të Zgjedhjeve Lokale 2017 për Kryetar Komune në Rahovec

  Shkarko
 • 11-12-2017 14:00

  Vendim Për Certifikimin e Listës Përfundimtare të Votuesve për Përsëritja e Raundit të Dytë të Zgjedhjeve për Kryetar Komune në Istog 17 Dhjetor 2017

  Shkarko
 • 11-12-2017 13:44

  Vendim Për Caktimin e Numrit të Fletëvotimeve për Vendvotim për Përsëritjen e Votimit Raundin e Dytë të Zgjedhjeve për Kryetar Komune në Istog

  Shkarko
 • 07-12-2017 17:10

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Deçan

  Shkarko
 • 07-12-2017 17:09

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Deçan

  Shkarko
 • 07-12-2017 17:09

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Junik

  Shkarko
 • 07-12-2017 17:08

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Kaçanik

  Shkarko
 • 07-12-2017 17:07

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Malishevë

  Shkarko