Priština, 30. Novembar, 2023 –  Centralna izborna komisija održala je 32. sednicu ove godine, kojom je predsedavao predsedavajući CIK-a g. Kreshnik Radoniqi.

Članovi CIK-a su na početku sastanka upoznati sa aktivnostima Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS) koje su sprovedene nakon posljednjeg sastanka.

KRPFKPS je saopštila da je u toku javna rasprava registracije političke inicijative Srpska demokratija. Potrebna dokumentacija (statut, program i logotip inicijative) objavljena je na sajtu CIK-a. Prema stavu 4, člana 3 Pravilnika br. 01/2023 za registraciju i rad političkih partija, svaki građanin Republike Kosovo može da se usprotivi zahtevu za registraciju na osnovu jednog ili više navedenih razloga, podnošenjem pismenih prigovora Kancelariji u roku od sedam dana od dana objavljivanja zahteva. Poslednji rok za podnošenje prigovora je 05.12.2023. godine i ukoliko nema primedbi, nakon ovog roka Kancelarija će dostaviti CIK-u preporuku za registraciju političke inicijative kao političke stranke.

Takođe, na sastanku je saopšteno da su na sajtu objavljeni godišnji finansijski izveštaji političkih partija za 2021. Ovom objavom je CIK je završio proces objavljivanja godišnjih finansijskih izveštaja političkih partija za 2021. godinu. i 2022. kao i finansijskih izveštaja kampanje za izbore za Skupštinu Kosova (14. februar 2021.) i Lokalne izbore za skupštine opština i dva kruga za predsednike opština (17. oktobar 2021. i 5. novembar 2021).