CIK je objavio revidirane godišnje finansijske izveštaje političkih partija za 2022. godinu

29/11/2023

Priština, 29. Novembar 2023 – Centralna izborna komisija objavila je na svom sajtu godišnje finansijske izveštaje po okončanju procesa revizije od revizora koji su izabrani na javnom konkursu od strane Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS).

Ovim CIK završava proces objavljivanja godišnjih finansijskih izveštaja političkih partija za 2021. i 2022. godinu, kao i finansijskih izveštaja za izbore za Skupštinu Kosova (14. februar 2021.) i Lokalne izbore za skupštine opština i dva kruga za predsednike opština (17.10.2021. i 5.11.2021.).

CIK je 13. novembra objavio revidirane finansijske izveštaje za 2021. godinu koji pripadaju političkim partijama i revidirane finansijske izveštaje kampanja  izbornih procesa koji su održani tokom 2021. godine.

Na osnovu važećeg zakonodavstva, sve registrovane političke partije su dužne da podnesu godišnje finansijske izveštaje do 1. marta svake godine, dok nakon svakih izbora, politički subjekti koji su se takmičili na izborima moraju podneti finansijski izveštaj kampanje najkasnije 45 dana od dana izbora.

U cilju povećanja transparentnosti, CIK već nekoliko godina objavljuje godišnje finansijske izveštaje i finansijske izveštaje izbornih kampanji i kada nisu revidirani,  pojašnjavajući da isti mogu pretrpeti izmene i dopune tokom procesa revizije.