CIK je organizovao okrugli sto na temu „Ravnopravno učešće polova u organima za upravljanje izborima“  

16/11/2023

Priština, 15. Novembar 2023 – Centralna izborna komisija organizovala je okrugli sto na temu: „Ravnopravno učešće polova u organima upravljanja izborima“na kojem je predstavljen dokument na istu temu.

Pored CIK-a, prisustvovali su i šef Misije OEBS-a na Kosovu, ambasador Majkl Devenport, direktorka Agencije za rodnu ravnopravnost Edi Gusia i predstavnici drugih institucija, uključujući poslanike Skupštine Kosova i organizacije civilnog društva koje prate izborne procese.

U svom govoru, predsedavajući CIK-a, Kreshnik Radoniqi, rekao je da je ravnopravna zastupljenost polova jedna od osnovnih vrednosti demokratskog razvoja društva, stoga je potrebna zajednička posvećenost unapređenju ovog aspekta demokratije.

„Kada govorimo o zastupljenosti polova u organima upravljanja izborima, za Centralnu izbornu komisiju to nije samo tema koja se završava formiranjem Opštinskih izbornih komisija ili Biračkih odbora. Smatram da bi ravnopravna rodna zastupljenost direktno uticala na povećanje učešća i uključenosti svih u izborni proces“, rekao je Radoniqi.

Pored toga, Radoniqi je naveo da novim Zakonom o opštim izborima, koji je Skupština Kosova usvojila u junu ove godine, nema posebnih obaveza koje preciziraju jednaku zastupljenost polova u organima za upravljanje izborima.

„Kada je u pitanju zastupljenost polova u Telima za upravljanje izborima, kao što su Opštinske izborne komisije i Birački odbori, CIK ne može naterati političke subjekte da se kandiduju kako bi bili zastupljeni u ove dvije vrste izbornih tela. Dakle, nije u nadležnosti CIK-a da utvrđuje sastav OIK-a i BO-a. Takođe, u zakonu ne postoji član koji obavezuje političke subjekte da vode računa o ravnopravnosti polova prilikom imenovanja svojih članova. Prema važećem zakonu, CIK-u je ostavljeno da proceni ispunjenost zakonskih kriterijuma pre nego što donese odluku o imenovanju članova  Opštinske izborne komisije ili Biračkih odbora“, rekao je Radonicqi.

Dok je, u svom govoru, šef OEBS-a, ambasador Davenport naveo da je osnovni princip OEBS-a da učešće žena u javnom i političkom životu ne samo da doprinosi većoj ravnopravnosti, inkluzivnim demokratskim procesima i boljem ekonomskom razvoju. ravnopravno učešće je takođe neophodno ako želimo da vidimo poboljšanje u odlučivanju i formulisanju politika u korist svih zajednica i starosnih grupa.

Zamenica izvršnog direktora Agencije za ravnopravnost polova Edi Gusija rekla je da je veća zastupljenost žena u izbornom procesu osnovno ljudsko pravo. Ona je pozvala političke subjekte da povećaju učešće žena u procesu donošenja odluka.

Prema podacima dokumenta CIK-a, zastupljenost žena u Biračkim odborima je bolja u odnosu na Opštinske izborne komisije. Što se tiče sastava Biračkih odbora, na izborima za Skupštinu Kosova u februaru 2021. godine samo 30,51% članova su bile žene, dok na lokalnim izborima u oktobru 2021. Imamo blago povećanje procenta žena koje učestvuju u ovim  odborima, dakle 30.96%.

Fotografije je realizovao OEBS, koji je podržao organizaciju ovog okruglog stola.