Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

CIK je učestvovao na konferenciji o ulozi izbornih tela u povećanju javnog integriteta za finansiranje političkih subjekata

Priština, 1. decembar 2023. godine – Predsedavajući Centralne izborne komisije Kreshnik Radoniqi učestvovao je na konferenciji koju je organizovao Demokratski institut Kosova o ulozi izbornih tela u povećanju javnog integriteta u finansiranju političkih subjekata. Deo ovog panela bili su i Državni izborni komesar u Albaniji, Ilirjan Celibashi i Potpredsednica Državne izborne komisije Severne Makedonije Ditmire [...]

Obaveštenje u vezi sa privremenom obustavom onlajn usluge “Pronađi i promeni Birački centar”

Priština, 1. decembar 2023. godine – Centralna izborna komisija obaveštava građane da je privremeno obustavila rad elektronske platforme “Pronađi i promeni birački centar”. Privremena obustava rada platforme ima za cilj unapređenje nekih tehničkih aspekata ove platforme. Takođe, obaveštavamo sve građane sa pravom glasa koji su do sada podneli zahteve za promenu Biračkog centra u okviru [...]

Saopštenje sa 32. sednice CIK

Priština, 30. Novembar, 2023 –  Centralna izborna komisija održala je 32. sednicu ove godine, kojom je predsedavao predsedavajući CIK-a g. Kreshnik Radoniqi. Članovi CIK-a su na početku sastanka upoznati sa aktivnostima Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS) koje su sprovedene nakon posljednjeg sastanka. KRPFKPS je saopštila da je u toku javna [...]

U Đakovici i Peći su organizovani okrugli stolovi za ravnopravno učešće polova u telima za upravljanje izborima

Đakovica i Peć, novembar 2023. – Centralna izborna komisija nastavila je i ove nedelje sa organizacijom regionalnih okruglih stolova vezanih za ravnopravno učešće polova u telima za upravljanje izborima. Naredni okrugli stolovi na ovu temu su organizovani u Đakovici i Peći, gde su učesnici bili članovi skupština opština, opštinski službenici za rodnu ravnopravnost, predstavnici civilnog [...]

CIK je objavio revidirane godišnje finansijske izveštaje političkih partija za 2022. godinu

Priština, 29. Novembar 2023 – Centralna izborna komisija objavila je na svom sajtu godišnje finansijske izveštaje po okončanju procesa revizije od revizora koji su izabrani na javnom konkursu od strane Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS). Revidirani finansijski izveštaji za 2022. godinu, koji pripadaju političkim partijama, su objavljeni na sajtu CIK-a: Usluge [...]

Registracija Političke stranke “Srpska Demokratija” otvorena je za javno razmatranje

Priština, 29. novembra 2023. godine – “Srpska Demokratija” je kompletirala  prijavu za registraciju, koju je podnela Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata pri Centralnoj izbornoj komisiji. Odluku o registraciji političke stranke doneće Centralna izborna komisija, nakon isteka roka od sedam (7) dana, tokom kojeg javnost može da pregleda dokumentaciju za registraciju. Prema [...]

CIK počinje kampanju informisanja za uslugu „Pronađi i promeni Birački centar“ u vašoj opštini

Priština, 24. Novembra 2023. – Centralna izborna komisija danas počinje kampanju informisanja za usluge koje nudi građanima sa pravom glasa koji glasaju u Republici Kosovo. Od danas građani sa pravom glasa moći će da pronađu i, ako žele, promene Birački centar u okviru svoje opštine. Ova usluga CIK-a će biti stalna, pa će biti moguća [...]

CIK nastavlja sa organizovanjem okruglih stolova za ravnopravno učešće polova u telima za upravljanje izborima

Priština i Gnjilane, Novembar 2023. – Nakon organizovanja centralnog okruglog stola na temu „Ravnopravno učešće polova u telima za upravljanje izborima“, CIK je nastavio sa okruglim stolovima na ovu temu i na lokalnom nivou. U tom pravcu, CIK je organizovao okrugli sto sa regionalnim centrima u Prištini i Gnjilanu, gde su učestvovali članovi skupština opština, [...]

CIK je organizovao okrugli sto na temu „Ravnopravno učešće polova u organima za upravljanje izborima“  

Priština, 15. Novembar 2023 – Centralna izborna komisija organizovala je okrugli sto na temu: „Ravnopravno učešće polova u organima upravljanja izborima“na kojem je predstavljen dokument na istu temu. Pored CIK-a, prisustvovali su i šef Misije OEBS-a na Kosovu, ambasador Majkl Devenport, direktorka Agencije za rodnu ravnopravnost Edi Gusia i predstavnici drugih institucija, uključujući poslanike Skupštine [...]

Saopštenje sa 30. sednice CIK

Priština, 14. Novembar, 2023 – Centralna izborna komisija je održala 30. sastanak za 2023. kojim je predsedavao predsednik Kreshnik Radoniqi. Na početku sednice, CIK je obavešten od strane Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS) o praćenju izborne skupštine političke stranke Srpska lista, koja je održana 24. oktobra 2023. godine. Kako se [...]

Go to Top