CIK počinje kampanju informisanja za uslugu „Pronađi i promeni Birački centar“ u vašoj opštini

24/11/2023

Priština, 24. Novembra 2023. – Centralna izborna komisija danas počinje kampanju informisanja za usluge koje nudi građanima sa pravom glasa koji glasaju u Republici Kosovo.

Od danas građani sa pravom glasa moći će da pronađu i, ako žele, promene Birački centar u okviru svoje opštine.

Ova usluga CIK-a će biti stalna, pa će biti moguća i u vanizbornom periodu. Platforma Pronađi i promeni Birački centar nalazi se na veb stranici CIK-a: www.kqz-ks.org (eomp.kqz-ks.org). Putem ove platforme dovoljno je samo uneti lični broj i podaci za Birački centar će odmah biti prikazani.

Na konferenciji organizovanoj povodom početka ove kampanje, Predsedavajući CIK-a, Kreshnik Radoniqi, najavio je da će u cilju sprovođenja obaveza koje proizilaze iz Zakona o opštim izborima, koji je usvojila Skupština Kosova, CIK radi na pripremi podzakonskih akata ili izbornih pravilnika za sprovođenje i organizaciju izbora.

“Centralna izborna komisija se veoma ozbiljno bavi zakonskim izmenama koje proizilaze iz ovog zakona i preduzima konkretne korake u njihovoj primeni. Zakon o opštim izborima u članu 8 precizira da će Birački spisak biti javan i u vanizbornim godinama, gde će birači imati mogućnost da budu obavešteni o biračkim centrima i da traže njihovu promenu. Stoga, u cilju sprovođenja ove odredbe novog zakona, danas Centralna izborna komisija pokreće ovu uslugu za građane sa pravom glasa u Republici Kosovo”, rekao je Radoniqi.

Štaviše, Radoniki je rekao da preko ovih usluga CIK pokušava da služi povećanju integriteta i pouzdanosti u izbornom procesu.

“Kao što znate, rad CIK-a ne završava se ovjeravanjem konačnih rezultata izbornog procesa. Angažman u cilju unapređenja sledećeg izbornog procesa i da izbegavanja eventualnih nedostataka počinju odmah. U ovom pravcu, poboljšanje usluga i nastojanje da se održi korak sa zahtevima u ovom trenutku velikog tehnološkog razvoja, bio je fokus trajne posvećenosti CIK-a. Ovom uslugom, kao institucija, želimo da služimo povećanju integriteta izbornog procesa, ali i kredibiliteta građana i drugih aktera. Tokom ovih godina, CIK je napravio veliki napredak u oblasti izbora, pomažući jačanju demokratije u našoj zemlji”, dodao je Radoniqi.

Portparol CIK-a Valmir Elezi objasnio je da CIK ponudom usluge „Pronađi i promeni Birački centar“ omogućava građanima sa pravom glasa da saznaju svoj birački centar, ali i da ga promene. blizu njihovih adresa stanovanja.

“Platforma „Pronađi i promeni Birački centar“ nalazi se na veb stranici CIK-a: www.kqz-ks.org. Na ovoj platformi dovoljno je uneti samo lični broj i odmah će biti prikazani podaci za trenutna biračka mesta. Ukoliko birač želi da promeni Birački centar u okviru svoje opštine, to može učiniti klikom na dugme „pošalji zahtev za promenu“. U ovom slučaju, birač može izabrati Birački centar koji mu je najbliži adresi stanovanja, kako bi tamo mogao da glasa na predstojećim izborima. Nakon što birač odabere Birački centar u koji želi da bude raspoređen, mora popuniti i tražene podatke: adresu prebivališta, adresu elektronske pošte i priložiti kopiju identifikacionog dokumenta. Kada se zahtev pošalje CIK-u na razmatranje, on će dobiti odgovor u kratkom roku”.

Takođe, osim na onlajn platformi, promena Biračkog centra može se izvršiti i u Kancelariji Opštinske izborne komisije, u zavisnosti od toga u kojoj opštini se birač nalazi.