U Đakovici i Peći su organizovani okrugli stolovi za ravnopravno učešće polova u telima za upravljanje izborima

30/11/2023

Đakovica i Peć, novembar 2023. – Centralna izborna komisija nastavila je i ove nedelje sa organizacijom regionalnih okruglih stolova vezanih za ravnopravno učešće polova u telima za upravljanje izborima.

Naredni okrugli stolovi na ovu temu su organizovani u Đakovici i Peći, gde su učesnici bili članovi skupština opština, opštinski službenici za rodnu ravnopravnost, predstavnici civilnog društva sa lokalnog nivoa koji posmatraju izborne procese u našoj zemlji.

Kao i u drugim regionima, i na ova dva sastanka predstavljeni su nalazi iz analize rodnog sastava tela za upravljanje izborima, kao što su opštinske izborne komisije i birački odbori, na izborima za Skupštinu Kosova (14.02.2023.) i Lokalnim izborima (17.10.2021).