CIK je objavio revidirane godišnje finansijske izveštaje političkih partija (2021) i revidirane funansijske izveštaje izborne kampanje političkih subjekata za parlamentarne i lokalne izbore (2021)

13/11/2023

Priština, 13. Novembar 2023 – Centralna izborna komisija objavila je na svom sajtu revidirane finansijske izveštaje po okončanju procesa revizije od strane revizora koji su izabrani na javnom konkursu od strane Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS).

 

 

 

Takođe, u toku je i revizija godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu, koji pripadaju političkim partijama. Kada se proces revizije i druge procedure završe, ovi izveštaji će biti objavljeni na veb stranici CIK-a.

Na osnovu važećeg zakonodavstva, sve registrovane političke partije dužne su da podnesu godišnje finansijske izveštaje do 1. marta svake godine, dok nakon svakih izbora, politički subjekti koji se takmiče moraju podneti finansijski izveštaj kampanje najkasnije 45 dana od dana izbora.

U cilju povećanja transparentnosti, CIK već nekoliko godina objavljuje godišnje finansijske izvještaje i izvještaje  izbornih kampanja čak i kada nisu revidirani, naglašavajući da isti mogu pretrpeti izmene tokom procesa revizije.