Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

CIK nastavlja sa kampanjom podizanja svesti o pravu glasa i kandidovanja na izborima

14-15. maj 2024. - Centralna izborna komisija nastavlja sa informativno-edukativnom kampanjom za mlade u vezi sa izbornim procesom u Republici Kosovo: Vaš glas je vaš izbor! Ko ima pravo glasa? Ko se takmiči na izborima? Zašto treba da glasate? Šta je glasanje? - samo su neka od pitanja čiji se odgovori saopštavaju mladima koji će [...]

Registracija Političke stranke “ROMANI INICIYATIVA” otvorena je za javno razmatranje

Priština, 16 maj 2024 – “ROMANI INICIYATIVA” je završila prijavu za registraciju, dostavljenu Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata pri Centralnoj izbornoj komisiji. Odluku o registraciji političke partije doneće Centralna izborna komisija, nakon isteka roka od sedam (7) dana, tokom kojeg javnost može pregledati dokumentaciju o registraciji. Prema Izbornom pravilniku br. 01/2024 [...]

Obaveštenje sa sednice CIK-a: Registracija političke stranke Za Slobodu Pravdu i Opstanak i odluka o uništavanju materijala iz procesa glasanja 21. aprila

Priština, 16. maj 2024. – Centralna izborna komisija je održala svoj 32. sastanak ove godine, kojim je predsedavao predsedavajući CIK-a Kreshnik Radoniqi. Na ovom sastanku CIK je doneo odluku o registraciji političke stranke Za Slobodu Pravdu i Opstanak. Politička inicijativa Za Slobodu Pravdu i Opstanak (SPO), kojom upravlja Gospodin. Nenad Rašić, je 22. Aprila podneo [...]

Hiljade mladih širom Kosova deo kampanje informisanja CIK-a: Tvoj glas je tvoj izbor!

Prištinaë, 13. maj 2024. – Centralna izborna komisija započela je kampanju edukacije i informisanja mladih birača o izbornom procesu u našoj zemlji. Kroz ovaj projekat, koji se završava 31. maja 2024. godine, mladi će se informisati o svom biračkom pravu, izbornom procesu, izbornom sistemu i procedurama, kao i o uticaju koji njihov glas može imati [...]

Registracija Političke stranke “ZA SLOBODU PRAVDU I OPSTANAK” otvorena je za javno razmatranje

Priština, 7. maj 2024. - "ZA SLOBODU PRAVDU I OPSTANAK” je završila prijavu za registraciju, dostavljenu Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata pri Centralnoj izbornoj komisiji. Odluku o registraciji političke partije doneće Centralna izborna komisija, nakon isteka roka od sedam (7) dana, tokom kojeg javnost može pregledati dokumentaciju o registraciji. Prema Izbornom [...]

CIK sa kampanjom za edukaciju i informisanje mladih birača: TVOJ GLAS JE TVOJ IZBOR!

Priština, 30. april 2024. godine – Centralna izborna komisija će započeti kampanju edukacije i informisanja mladih birača o izbornom procesu u našoj zemlji. Ovaj projekat će dobrovoljno podržati Omladinski savet Ambasade Sjedinjenih Američkih Država sa iskusnim predavačima i trenerima u regionalnim centrima. “tvoj glas je tvoj izbor!”, Ovo je prateći slogan ove kampanje koja počinje [...]

Objavljuju se tromesečni troškovi (januar – mart 2024.) političkih subjekata zastupljenih u Skupštini

Priština, 24. april 2024. – U cilju sprovođenja Zakona br. 08/L-122 o finansiranju političkih subjekata, na sajtu Centralne izborne komisije, objavljeni su tromesečni izveštaji o rashodima (januar – mart 2024.) političkih subjekata koji su zastupljeni u Skupštini Republike Kosovo. Prema ovom zakonu, politički subjekti ove izveštaje dostavljaju Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata [...]

Četvrta konferencija – CIK: Iniciativa qytetare për largimin e kryetarëve të komunave Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut ka dështuar

Priština, 21. april 2024 – 19:30 časova – Centralna izborna komisija je održala četvrtu konferenciju o procesu glasanja za ili protiv razrešenja predsednika u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica. Na ovoj konferenciji je saopšteno da je proces glasanja završen i da su u 19:00 časova zatvorena sva 23 biračka centra. Pored toga, [...]

Treća konferencija – CIK: Obaveštenje o toku procesa glasanja u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica

Priština, 21. april 2024. – 15:30 časova – Centralna izborna komisija je održala treću konferenciju o procesu glasanja za ili protiv razrešenja predsednika u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica. Na ovoj konferenciji saopšteno je da su Birački centri otvoreni i da nastavljaju da dočekuju građane sa pravom glasa. Na ovoj konferenciji predstavljeni [...]

Druga konferencija – CIK: Proces glasanja se nastavlja u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica

Priština, 21. april 2024. – 15:30 časova – Centralna izborna komisija  je održala drugu konferenciju o procesu glasanja za ili protiv razrešenja predsednika u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica. Na ovoj konferenciji saopšteno je da su Birački centri otvoreni i da nastavljaju da dočekuju građane sa pravom glasa. Na ovoj konferenciji, predsedavajući [...]

Go to Top