Registracija Političke stranke “Srpska Demokratija” otvorena je za javno razmatranje

29/11/2023

Priština, 29. novembra 2023. godine – “Srpska Demokratija” je kompletirala  prijavu za registraciju, koju je podnela Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata pri Centralnoj izbornoj komisiji.

Odluku o registraciji političke stranke doneće Centralna izborna komisija, nakon isteka roka od sedam (7) dana, tokom kojeg javnost može da pregleda dokumentaciju za registraciju.

Prema Pravilniku CIK-a br.01/2023 o registraciji i radu političkih partija, član 3, stav 5, svako može da prigovori na zahtev na osnovu jednog ili više razloga navedenih u članu 4. ovog Pravilnika, podnošenjem pismenih prigovora Kancelariji zajedno sa svim podacima ili materijalima koji podržavaju prigovore u roku od sedam (7) dana od objavljivanja javne rasprave.

Svi materijali za registraciju, uključujući program stranke, statut i oznaku (logotip) biće dostupni javnosti na uvid i komentare. Promovisanje transparentnosti procesa registracije političkih partija je deo procesa CIK-a.

Kancelarija za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata nalazi se u ulici Migjeni br. 21 u Prištini. Svi koji žele da pogledaju dokumente mogu pristupiti zvaničnoj veb stranici CIK-a na linku događaji i obaveštenja ili doći u Kancelariju od 10:00 do 14:00 časova radnim danima, od 29. novembra 2023. do 5. decembra 2023. godine. Za dodatne informacije možete kontaktirati Kancelariju za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata/Centralna izborna komisija: +381 (0)38 200 81 024.