CIK nastavlja sa organizovanjem okruglih stolova za ravnopravno učešće polova u telima za upravljanje izborima

21/11/2023

Priština i Gnjilane, Novembar 2023. – Nakon organizovanja centralnog okruglog stola na temu „Ravnopravno učešće polova u telima za upravljanje izborima“, CIK je nastavio sa okruglim stolovima na ovu temu i na lokalnom nivou.

U tom pravcu, CIK je organizovao okrugli sto sa regionalnim centrima u Prištini i Gnjilanu, gde su učestvovali članovi skupština opština, opštinski službenici za rodnu ravnopravnost i lokalne organizacije civilnog društva koje pomažu i posmatraju izborne procese.

Na ovim okruglim stolovima predstavljena je analiza polnog sastava tela za upravljanje izborima, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora, koja se odnosi na izbore za Skupštinu Kosova (14.02.2023.) i Lokalne izbore (17.10.2021.).

Takođe su razmatrane i teme vezane za izmene novog Zakona o opštim izborima, koji je stupio na snagu u julu ove godine.