Vendimet e KQZ-së 2024

  • 25/01/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 04-2024

    25/01/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 04-2024

  • 18/01/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 02-2024

    18/01/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 02-2024

  • 12/01/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 01-2024

    12/01/2024 Vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 01-2024