Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Zyra për RPPC 2018-06-19T10:17:03+00:00

Zyra për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka themeluar Zyrën për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim (“Zyra”). Zyra është përgjegjëse për mirëmbajtjen e regjistrit të partive politike, certifikimin e të gjitha subjekteve politike që do të përfshihen në fletëvotim dhe kufizimin e shpenzimeve të fushatave dhe dispozitave për deklarim financiar.  Zyra udhëhiqet nga Drejtori Ekzekutiv i cili i raporton drejtpërdrejt KQZ-së.

Miradije Mavriqi – Drejtor Ekzekutiv i Zyres për RPPC, është juriste e diplomuar dhe  shërben si drejtor ekzekutiv i Zyres nga viti 2009.

Kërkesat për regjistrimin e partive politike mund të dorëzohen në Zyrë në çdo kohë, prej të Hënës deri të Premten gjatë orëve të rregullta të punës (08:00 – 16:00).

Kontaktet e ZRPPC-së

  Rr. Migjeni. nr. 21, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

  038 211 995

  miradije.mavriqi@kqz-ks.org

 

Shërbimet për Subjektet Politike
Shërbimet për OJQ dhe Medie