2022-11-08T10:32:28+01:00

KRESHNIK RADONIQI

Kreshnik Radoniqi është gjyqtar në Departamentin Special të Gjykatës së Apelit nga data 01.07.2019. Gjyqtari Radoniqi ka diplomuar në fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 2006, ndërsa provimin e jurisprudencës e përfundoj në korrik të vitit 2007. Në maj të vitit 2013 ka përfunduar studimet Master në SHBA – Karolina e Veriut. Punën profesionale e ka filluar në Gjykatën e Qarkut në Pejë si praktikant nga muaji maj i vitit 2006 deri në maj të vitit 2007. Prej vitit 2007 deri në vitin 2008, punoj si Zyrtar i Lartë Ligjor në Ministrinë e [...]